Sari la conținut

Lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Județean Gorj”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

Nr. 16391/29.12.2016

 
ANUNŢ
 

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Județean Gorj”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de   06.01.2015, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 40.000 lei fără T.V.A.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 238 sau 235 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

  [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut