Sari la conținut

Răspunsuri solicitări clarificări – Achiziţie directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii consultanţă şi expertiză în dezvoltarea şi implementarea procedurilor operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii aferenţi, în cadrul proiectului ”Transparentă, etică si integritate”, cod SMIS116766

Sari la conținut