Răspunsuri solicitări clarificări – Achiziţie directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii consultanţă şi expertiză în dezvoltarea şi implementarea procedurilor operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii aferenţi, în cadrul proiectului ”Transparentă, etică si integritate”, cod SMIS116766

Publicat pe Publicat în Achiziții publice