Sari la conținut

Răspuns solicitări de clarificări privind achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare – întocmire documentaţie tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiţie „ Refacere parte carosabila şi infrastructură DJ 661-0,1 km, localitatea Săcelu ” – anunț publicat în SEAP sub nr. ADV1237835/10.09.2021

Sari la conținut