Sari la conținut

Răspuns solicitări de clarificări privind achiziția publică având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico economică–fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică poduri, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672B km 3+980 – km 11+800, Județul Gorj” – Anunț publicitar nr. ADV1219752 / 10.06.2021, la care se anexează Formularul de contract revizuit

Click aici pentru vizualizare…

Sari la conținut