Sari la conținut

Răspuns solicitări de clarificări privind achiziția publică având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico economică–fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 673, km 10+100, localitatea Slivilești-0,05 km și DJ 673 km 9+200, localitatea Miculești-0,03 km” – Anunț publicitar nr. ADV1219894 / 10.06.2021, la care se anexează Formularul de contract revizuit

Click aici pentru vizualizare…

Sari la conținut