Sari la conținut

Răspuns solicitări de clarificări privind achiziția directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico economică -fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Plan topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare drum județean 607 – km 25+325 – km 27+359, comuna lonești, județul Gorj”, conform anunțului publicitar publicat în SEAP sub nr. ADV1276333/10.03.2022

VIZUALIZAȚI ANUNȚUL AICI …

Sari la conținut