Sari la conținut

Programul Tranziție Justă, lansat oficial la București

Astăzi, 15 decembrie 2022, Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu a participat la Conferința de lansare a Programului Tranziție Justă (PTJ), ce a avut loc la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul Tranziție Justă 2021-2027 a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022)9125 final/02.12.2022. Acesta acordă sprijin din partea Fondului pentru tranziție justă în cadrul obiectivului „Învestiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pentru județele Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova, având un buget de cca. 2,53 miliarde euro.

Astfel, PTJ răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova, teritorii identificate în Anexa D a Raportului de țară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021-2027.

În scopul unei implementări cât mai eficiente a Programului Tranziție Justă, este importantă punerea în aplicare a principiului parteneriatului, cu angrenarea tuturor factorilor interesați, organizați la nivel județean. În acest sens, a fost semnată declarația comună de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Consiliul Județean Gorj.

Potrivit prevederilor Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ), anexă la Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, se impune ca la nivelul județului Gorj să fie constituit Grupul județean pentru coordonarea tranziție la neutralitate climatică. Sarcina de a asigura constituirea Grupului județean, revine Consiliului Județean Gorj, ce urmează a derula o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare a reprezentanților mediului de afaceri și societății civile.

În acest context, în cel mai scurt timp, Consiliul  Județean Gorj va iniția demersurile necesare pentru constituirea Grupului județean pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică, cu respectarea principiilor transparenței și nediscriminării, având în vedere necesitatea implicării tuturor actorilor relevanți.

Sari la conținut