Sari la conținut

LISTA SCURTĂ – a candidaților înscriși pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Comisia de selecție prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile
de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale
„Parc
Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu
Nr. 3491 din 21.03.2018
 
 

LISTA SCURTĂ
a candidaților înscriși pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu

Nume și prenume candidatNr. dosar/dată Funcția pentru care candidează
Pungan
Marian-Constantin
553/12.01.2018Membru al Consiliului de administrație fără statut de independent, cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani

 

          În termen de 15 zile de la data publicării prezentei liste, candidatul înscris are obligația de a depune la sediul Consiliului Județean Gorj Declarația de intenție, ce va fi întocmită pe baza Scrisorii de așteptări, cu respectarea regulilor  generale prevăzute în Anexa nr. 1d la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – Anexa nr. 1.

          Scrisoarea de așteptări aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 110/05.03.2018 este anexată la prezenta listă.

          Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi publicate la sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, precum  și pe site-ul propriu www.cjgorj.ro – Secțiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs.

 

Sari la conținut