Contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului Instalație utilizare gaze naturale ,,Casa Barbu Gănescu”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr.8439 din 07.07.2017

 
ANUNȚ
 

           Consiliul Județean Gorj intenționează să atribuie un contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului ,,Instalație utilizare gaze naturale ,,Casa Barbu Gănescu.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 14.07.2017, ora 1000.
           Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 1.713 lei fără TVA lei fără T.V.A.
           Relații suplimentare se pot obține la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

 [Documentatia de atribuire]