Sari la conținut

Informare privind asigurarea circulației rutiere pe reţeaua de drumuri publice judeţene, în perioada de iarnă 01.11. 2017 – 15.03.2018

30.10.2017

Informare privind asigurarea circulației rutiere pe reţeaua  de drumuri publice judeţene, în perioada de iarnă 01.11. 2017 – 15.03.2018
la data de 30.10.2017
 
     Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 drumuri, cu o lungime totală de 837 km, din care 778 km sunt incluşi în nivelul de intervenţie N.I.2 şi N.I.3 pe care s-a asigurat în permanenţă utilajele, echipamentele de deszăpezire şi combatere a gheţii şi poleiului, iar restul de 59 km sunt încadraţi la nivelul de intervenţie N.I.4 şi privesc sectoarele de drum puţin circulate (conform recensământului de circulaţie) pentru care cheltuielile necesare întreţinerii pe timpul iernii sunt nejustificate economic, iar deszăpezirea se va efectua numai în cazul necesităţii acesteia sau pentru redeschiderea definitivă în perioada de primăvară.
    Întreţinerea curentă a drumurilor judeţene pe timpul iernii 2017 – 2018 va fi asigurată de către  Asocierea S.C. Ydail Construct S.R.L., S.C. Romstrade S.A. şi S.C. Metalcolect PROD S.R.L. în baza contractului subsecvent nr. 2/2017, la acordul cadru nr. 7429 din 09.06.2016, pentru ”Lucrări și servicii de reparare și întreținere drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj”.
   Societatea dispune de un număr de 7 baze de deszăpezire, respectiv, Târgu – Jiu, Târgu -Cărbuneşti, Motru, Turceni, Rovinar, Stejari, Plopșoru, 3 puncte de sprijin: Tismana, Novaci, Bumbești Jiu şi următoarele utilajele şi echipamentele de deszăpezire cuprinse în programul operativ de deszăpezire, după cum urmează: autofreză – 2 buc., buldozere – 4 buc., autogredere – 3 buc., încărcătoare – 10 buc, remorcher – 1 buc., autobasculante cu lamă – 28 buc., automacara – 2 buc., autocisternă – 3 buc., buldoexcavator – 10 buc., autospeciale cu răspânditor și lamă – 4 buc., autovehicul de revizie – 1 buc.( 68 buc.).
     Stocul de materiale antiderapante la această dată este următorul:
1.Nisip antiderapant – 8000 mc (12800 to) din necesarul de 8000 mc;
2.Sare – 700 to din necesarul de 2000 to (35 % până la 01.11.2017, conform Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice – ordinul nr. 289/2000).
     De asemenea, este asigurat necesarul carburanților şi lubrifianților pe baze de deszăpezire, pentru 14 zile de intervenţie (motorină 13,8 to, benzină 1,4 to).
Pe toate drumurile judeţene vor fi constituite depozite mici de material antiderapant (nisip în amestec cu sare) la pante, curbe deosebit de periculoase, treceri la nivel cu calea ferată și pasaje CF.
   În situaţia în care se impune închiderea circulaţiei rutiere ca urmare a căderilor abundente de zăpadă pe anumite sectoare de drum judeţean, circulaţia va fi deviată pe rute ocolitoare şi semnalizată corespunzător prin indicatoare de informare.
    Urmărirea realizării programului operativ al pregătirilor de iarnă pentru drumurile judeţene se face în mod direct prin direcția de specialitate a Consiliului Județean Gorj, Direcția Tehnico- Economică, Dezvoltare Regională şi Relații Externe, coordonarea generală fiind asigurată de Comandamentul Judeţean pentru deszăpezire şi restabilire a circulației pe drumurile publice județene în iarna 2017 – 2018, constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 932 din19.10.2017. De asemenea, pentru toată perioada sezonului rece 2017 – 2018, se va asigura serviciul de permanență la sediul instituției noastre, între orele 800 – 2000.
    Pentru preîntâmpinarea unor evenimente rutiere pe sectoarele de drumuri judeţene DJ 664 Schela – Lim.Jud.Hunedoara între km 15+000-35+000 (L = 20 km) şi DJ 672 C Runcu – Valea Sohodolului – Lim. Jud. Hunedoara între km 15+000-40+776 (L=25,776 km), încadrate la nivelul IV de viabilitate, vor fi montate indicatoare rutiere pentru închiderea circulaţiei în perioada 01.11.2017 – 15.03.2018.
   La data de 05.10 2017,  s-a transmis circulara nr. 12432 către toate primăriile din județ,  pentru întocmirea planurilor operative de organizare a intervențiilor pe drumurile de interes local aflate în administrare, urmând ca acestea să fie transmise Consiliului Județean Gorj până la data de 23.10.2017.
    La data de 19.10.2017, au fost convocați la sediul Consiliului Județean Gorj toți constructorii care au contracte în derulare cu instituția noastră, inclusiv reprezentanții Serviciului Rutier Gorj, unde au fost stabilite lucrările ce trebuie finalizate până la data de 15.11.2017, pentru fiecare în parte.
Au fost finalizate lucrările de reparații (frezare și plombare) pe următoarele drumuri județene:
  • DJ 671  Apa Neagră-Padeș-Cloșani;
  •  DJ 672B Ursați Frătești-Suseni.
    În prezent, se execută lucrări de reparații la îmbrăcămintea asfaltică pe drumurile județene, plombări și burdușiri pe DJ 605 B Brătești-Stejari-Piscoiu, DJ 671C Ohaba Jiu-Covrigi -Văgiulești, DJ 605C Alimpești-Nistorești și reparații dale din beton pe DJ 674A Brătuia -Țârculești -Țicleni și DJ 663A Botorogi -Văcarea -Țârculești.
Au fost inventariate trecerile la nivel cu calea ferată de pe raza județului Gorj în vederea completării semnalizării verticale.

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut