Sari la conținut

Informare de presă – PTTJ GORJ, în dezbatere publică

02.05.2022

Informare de presă

PTTJ GORJ, în dezbatere publică

 

     Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent județului Gorj, pentru o corectă și completă informare a publicului precum și pentru a încuraja participarea la dezbaterea publică a documentului, facem următoarele precizări:

     1. Cadru legal

      Fondul pentru Tranziție Justă (FTJ) a fost instituit în baza Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului  din 24 iunie 2021 și este un mecanism de finanțare al Comisiei Europene, menit să atenueze costurile socio-economice ale tranziției către neutralitatea climatică, respectiv să susțină investiții în dezvoltare și diversificare economică în regiunile cu rang ridicat de prioritate din Europa și, implicit, din România. Gorjul este unul din cele șase județe din țară, identificat ca beneficiar al sumelor puse la dispoziție prin FTJ, în valoare totală de 1,94 miliarde de euro, alături de Hunedoara, Galați, Mureș, Prahova și Dolj.

     2. Scop

      Potrivit art. 19 din Regulament, planurile teritoriale pentru o tranziție justă au rolul de a identifica teritoriile cele mai afectate, în care trebuie să fie concentrat sprijinul FTJ și să descrie acțiunile specifice ce urmează a fi întreprinse. De asemenea, PTTJ-urile stabilesc provocările și nevoile acestor teritorii, ținând cont de riscurile de depopulare, declinul economic etc., identifică tipurile de operațiuni necesare pentru a contribui la crearea de locuri de muncă și asigură dezvoltarea coerentă a unor activități economice reziliente la schimbările climatice, ținând, totodată, cont de particularitățile socio-economice ale fiecărui teritoriu în parte. Facem precizarea că, au fost identificate 5 tipuri de operațiuni, cu măsurile de investiții corespunzătoare. Acestea se regăsesc la pag. 22-26 din PTTJ-ul aferent județului Gorj, aflat în dezbatere publică atât pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cât și pe site-ul Consiliului Județean Gorj.

     3. Proces de elaborare

      În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulament, România, ca stat membru, a întocmit, prin intermediul ministerului de resort, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu autoritățile locale și regionale competente, în speță cele șase consilii județene și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR-uri) aferente, cele șase planuri teritoriale pentru o tranziție justă, pentru fiecare județ în parte. La nivelul județului Gorj, PTTJ-ul a fost elaborat de către un Grup de lucru (GL), din care fac parte MIPE ca și coordonator național, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SV) Oltenia ca și coordonator regional, Consiliul Județean Gorj ca și coordonator la nivel de județ, precum și instituții publice deconcentrate, administrații publice locale, organizații non-guvernamentale, companii din sectorul privat și sindicate. Componența Grupului de lucru a fost stabilită de comun acord cu cei doi coordonatori, respectiv MIPE și ADR SV Oltenia, în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, pus la dispoziție de către ministerul de resort. Ultima variantă a PTTJ Gorj, elaborată de Grupul de lucru a fost transmisă, în data de 24 februarie 2022, către ministerul de resort, cu toate modificările și completările primite de la membrii Grupului de lucru, conform solicitărilor MIPE. 

      În funcție de forma finală a PTTJ-urilor, MIPE, în calitate de autoritate de management, va elabora Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 (POTJ), adaptat pentru a răspunde acțiunilor identificate în cele 6 planuri. Acțiunile eligibile selectate din fiecare  PTTJ vor fi cuprinse în POTJ în cadrul mai multor priorități orizontale. Ghidurile solicitanților dedicate fiecărui apel de proiecte vor fi întocmite la nivelul Autorității de Management (MIPE) iar decizia privind alocările financiare disponibile în cadrul apelurilor de proiecte și procentul din aceste alocări dedicat unui județ, va lua în calcul atât nevoile identificate la nivel local, interesul existent în piață, prioritizarea acțiunilor selectate în cadrul planurilor, capacitatea administrativă a potențialilor beneficiari, accesul facil și echitabil la finanțare, dar și posibilitatea realocărilor financiare între prioritățile POTJ.

     4. Importanța dezbaterii publice

      Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre și va fi dificilă îndeosebi pentru regiunile care se bazează, ori s-au bazat până nu demult, în mare măsură, pe combustibilii fosili sau pe activitățile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, care trebuie eliminate treptat sau care trebuie adaptate din cauza tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Județul Gorj este, din păcate, exponentul dificultății în acest proces de tranziție, astfel că, este foarte important ca distribuirea mijloacelor financiare ale FTJ să fie concentrată la nivelul acestei regiuni. Prin urmare, este necesară o abordare participativă în această etapă a procesului de elaborare, în speță dezbaterea publică, pentru a asigura o amplitudine cât mai mare a categoriilor de investiții finanțabile și, totodată, o viabilitate a proiectelor care vor beneficia de sumele puse la dispoziție prin FTJ.

Încurajăm, pe această cale, consultarea PTTJ Gorj și formularea de propuneri și observații.

     Documentul a fost postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor europene și poate fi consultat accesând următorul link: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/.

     De asemenea, documentul a fost postat și pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la secțiunea „Dezbateri publice” și poate fi consultat accesând link-ul https://www.cjgorj.ro/dezbateri-publice/.

     Observațiile și/sau propunerile publicului pot fi transmise în perioada 26 aprilie – 10 mai 2022, la adresa de email: potj@mfe.gov.ro și/sau consjud@cjgorj.ro.

 

Echipa Consiliului Județean Gorj

Sari la conținut