Sari la conținut

INFORMARE DE PRESĂ – Proiect „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”

INFORMARE DE PRESĂ

   REF: Proiect „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”

 

    Etapele realizării proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, vor continua cu finanțare din fonduri europene, conform Contractului nr. 3487 din data de 22.11.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Județul Gorj în calitate de beneficiar la finanțării.

   Obiectivul de investiție ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500-41+000, limita Județului Mehedinţi-Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, județul Gorj”, a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2014, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 369/18.03.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, pentru anul 2014. În acest sens a fost încheiat Contractul de finanțare nr.12177 din 27.08.2015, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Județul Gorj, în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Subprogramul “Infrastructură la nivel județean”, Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500-41+000, limita Județului Mehedinţi-Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, județul Gorj”.

   Urmare apelului de proiecte POR 2018/6/6.1, în data de 17.09.2018, proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, numărul apelului de proiecte: POR 2018/6/6.1 Apel de proiecte nefinalizate, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

   Acest apel de proiecte a oferit posibilitatea autorităților publice să beneficieze de finanțare nerambursabilă pentru finalizarea proiectelor aflate în implementare prin Programul Național de Dezvoltare Locală sau alte programe de finanțare, sumele fiind destinate atât pentru definitivarea lucrărilor, cât și pentru demararea de investiții noi.

   Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/12.11.2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative ”(…) proiectele nefinalizate, finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, (…) din sumele care se cuvin bugetului de stat, 25% se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management într-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale beneficiarilor unității administrativ-teritoriale și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a acestor bugete (…)” .

   Potrivit prevederilor contractului de finanțare nr. 3487 semnat în data de 22.11.2018, în perioada imediat următoare, autoritatea publică județeană va depune cererea de rambursare a cheltuielilor, efectuate până în prezent pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”.

   A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor de execuție (demarate în baza contractului de lucrări nr. 2299 din 18.02.2015), proiectul urmând să parcurgă etapele ulterioare de derulare, cu termen limită de implementare 31.10.2019.

  Valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500–km 41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” este de 38.175.307,64 lei (inclusiv T.V.A), din care finanțarea nerambursabile este de 36.418.101,75 lei, inclusiv T.V.A.

         BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut