Sari la conținut

INFORMARE DE PRESĂ – Întâlnire de lucru cu directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR), Adrian-Ionuț Chesnoiu

18.03.2019

            La inițiativa președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din Gorj, în care se află în derulare proiecte finanțate prin PNDR 2014-2020, au avut, astăzi, la sediul Palatului Administrativ din Târgu Jiu, o primă întâlnire de lucru cu directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR), Adrian-Ionuț Chesnoiu, pentru analizarea stadiului implementării acestora la nivelul fiecărei localități beneficiare.

            Până la această dată, la nivelul județului, prin Programul Național de Dezvoltare Rurale 2014-2020,  a fost contractat un număr de 57 de proiecte de investiții care vizează modernizarea drumurilor de interes local, realizarea de rețele de alimentare cu apă și canalizare, reabilitări de cămine culturale, înființarea de grădinițe și centre de tip after-school, restaurare obiective de patrimoniu cultural, cu o valoare totală de aproximativ 153 milioane de lei.

            ”Din perspectiva tuturor modificărilor legislative din ultima perioadă, primarii au nevoie să discute cu autoritățile publice finanțatoare  în vederea actualizării contractelor aflate în derulare și a  identificării celor mai bune soluții pentru deblocarea punctuală, acolo unde este cazul, a problemelor semnalate”, a declarat la începutul discuțiilor directorul general al AFIR.

          Beneficiarii publici ai proiectelor contractate prin PNDR 2014-2020 sunt comunele: Bălești, Turcinești, Albeni, Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bengești-Ciocadia, Bâlteni, Borăscu, Bumbești-Pițic, Bustuchin, Ciuperceni, Cîlnic, Crasna, Crușeț, Dănciulești, Hurezani, Mușetești, Padeș, Peștișani, Plopșoru, Polovragi, Runcu, Săulești, Scoarța, Stănești, Stejari, Stoina, Șomănești, Turburea, Țânțâreni, Vladimir.

               Anexăm lista cu proiectele de investiții contractate:

 • COMUNA BĂLEȘTI

-Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în satul Ceauru, comuna Bălești

-Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Stolojani, comuna Bălești

-Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Rasova, comuna Bălești

 • COMUNA TURCINESTI

-Reabilitare spațiu Cămin Cultural Cartiu

 • COMUNA ALBENI

-Înființare grădinița si demolare corp grădinița existent în comuna Albeni, județul Gorj

-Dotare Cămin Cultural, comuna Albeni, județul Gorj

 • COMUNA ARCANI

-Modernizare drumuri de interes local în comuna Arcani, județul Gorj

-Reabilitare, consolidare, modernizare și dotare Cămin Cultural

 • COMUNA BAIA DE FIER

-Modernizare drumuri de interes local, în comuna Baia de Fier, județul Gorj

-Reabilitare și recompartimentare Cămin Cultural, construire centrală termică în satul Cernădia

 • COMUNA BĂLĂNEȘTI

-Modernizare drumuri de interes local în satele: Bălănești, Cînepești, Voiteștii din Deal, Glodeni și Ohaba,

-Renovare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Glodeni ,comuna Bălănești, județul Gorj

 • COMUNA BENGEȘTI CIOCADIA

-Reabilitare și dotare Cămin Cultural în satul Bengești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj

 • COMUNA BÂLTENI

-Modernizare drumuri locale în satele Moi, Vlăduleni, Bâlteni, Peșteana Jiu și Cocoreni, comuna Bâlteni, județul Gorj

 • COMUNA BORĂSCU

-Alimentare cu apă în sistem centralizat și canalizare și stație de epurare în sistem centralizat în comuna Borăscu, județul Gorj

 • COMUNA BUMBEȘTI PIȚIC

-Modernizare drumuri de interes local în comuna Bumbești-Pițic, județul Gorj

-Modernizare Cămin Cultural sat Bumbești-Pițic, comuna  Bumbești-Pițic, județul Gorj

 • COMUNA BUSTUCHIN

-Modernizare drumuri de interes local, comuna Bustuchin, județul Gorj

 • COMUNA CIUPERCENI

-Modernizarea rețelei de drumuri comunale și stradale în comuna Ciuperceni, județul Gorj

-Reabilitare, dotare și modernizare Cămin Cultural în sat Ciuperceni, județul Gorj”

-Modernizarea și dotarea Căminului Cultural Vulcan din localitatea Peșteana-Vulcan, comuna Ciuperceni, județul Gorj

 • COMUNA CÂLNIC

-Înființare |Centru pentru îngrijirea copiilor de tip after-school

-Rețea de canalizare și stație de epurare in sistem centralizat satele Câlnic, Câlnicu de Sus, comuna Câlnic, județul Gorj

-Modernizare și dotare Cămin Cultural Câlnic, județul Gorj

 • COMUNA CRASNA

-Modernizarea infrastructurii silvice în comuna Crasna, județul Gorj

-Modernizarea infrastructurii drumurilor în comuna Crasna, județul Gorj

-Renovarea și modernizarea Căminelor din comuna Crasna, județul Gorj – Centrul Cultural Crasna, sat Crasna

-Modernizare și dotare cămine culturale comuna Crasna

 • COMUNA CRUȘET

-Extindere rețea canalizare menajeră satele Mierea, Slamnești, Maiag, comuna Crușet, județul Gorj

 • COMUNA DĂNCIULEȘTI

-Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în comuna Dănciulești, județul Gorj

 • COMUNA MUȘETEȘTI

-Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mușetești

-Modernizare și dotare Cămin Cultural, comuna Mușetești, județ Gorj

 • COMUNA PADEȘ

-Modernizare drumuri locale comuna Padeș, județul Gorj

-Dotare Cămine Culturale, comuna Padeș, județul Gorj

 • COMUNA PEȘTIȘANI

-Modernizare drumuri de interes local în satele Pestișani, Hobița, comuna Pestișani, județul Gorj

-Modernizare Cămin Cultural Bădiceni, comuna Pestișani, județul  Gorj

 • COMUNA PLOPȘORU

-Modernizare infrastructură de acces agricolă în comuna Plopșoru, județul Gorj

 • COMUNA POLOVRAGI

-Înființare rețea de alimentare cu apă în cătun Rudărie, sat Polovragi și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satele Racovița și Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj

-Înființare grădiniță cu program prelungit, prin modernizare, reabilitare și dotare Grădinița nr. 1, comuna Polovragi, județul Gorj, construire centrală termică și anexă, împrejmuire și amenajare teren

-Modernizare drumuri sătești în comuna Polovragi, județul Gorj

-Dotarea Căminului Cultural și a Ansamblului folcloric Cheile Oltețului din comuna Polovragi, județul Gorj

 • PAROHIA POLOVRAGI

-Restaurare și punere în valoare Biserica de lemn ,,Sf. Nicolae”, sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj

 • COMUNA RUNCU

-Modernizare drumuri de interes local în satele: Runcu, Valea Mare, Balta, Răchiți, Bâltișoara și Dobrița, comuna Runcu, județul Gorj

-Renovare, modernizare și dotare așezământ Cultural sat Valea Mare, comuna Runcu, județul Gorj

 • COMUNA SĂULEȘTI

-Dotare așezământ Cultural comuna Săulești, județul Gorj

 • COMUNA SCOARȚA

-Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, județul Gorj

-Modernizare și dotare Cămin Cultural Bobu, sat Bobu, județul Gorj

-Modernizare și dotare Cămin Cultural Budieni, sat Budieni, comuna Scoarța, județul Gorj

 • COMUNA STĂNEȘTI

-Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural Stănești,  sat Stănești, comuna Stănești, județul Gorj

 • COMUNA STEJARI

-Construire grădiniță în satul Stejari, comuna Stejari, județul Gorj

 • COMUNA STOINA

-Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Stoina, județul Gorj

 • PAROHIA ȘOMĂNEȘTI I

-Consolidare si restaurare biserica ”Sfântul Nicolae

 • COMUNA TURBUREA

-Înființare grădiniță în sat Poiana, comuna Turburea, județul Gorj

 • COMUNA TÂNȚĂRENI

-Înființare centru social de tip after-school

-Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural în sat Florești, comuna Țânțăreni, județ Gorj

 • COMUNA VLADIMIR

-Modernizare drumuri de interes local:  Modernizare DC45 Ruginoasa km 0+000-km 4+300, l=4,3 km, com. Vladimir, jud. Gorj;  Modernizare DC44A Vladimir-Valea Desului km 3+240-km5+090, l=1,85 km, com. Vladimir, jud. Gorj;  Modernizare DS1  Motești  km 0+000-km 1+140, l=1,140 km, com. Vladimir, jud. Gorj; Modernizare DS7 Lunca (Rotaru) km 0+000-km 0+500, l=0,500 km, com. Vladimir, jud. Gorj

-Renovare,  modernizare și dotare Cămin Cultural, comuna Vladimir, județul Gorj

 

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut