Sari la conținut

INFORMARE DE PRESĂ – „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”

  14.04.2020         

           Ref: „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”

            Conservarea, restaurarea și promovarea din punct de vedere cultural și turistic a Casei memoriale Iosif Keber din Târgu Jiu, obiect de patrimoniu inclus în Lista monumentelor istorice-Cod LMI  GJ-IV-m-B-09479, reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Gorj.

           În acest sens,  în luna octombrie 2019, au fost demarate lucrările pentru acest obiectiv de investiție, efectuându-se intervenții pentru consolidarea structurii imobilului, înlocuirea instalațiilor electrice (curenți tari și curenți slabi), precum și  lucrări de arhitectură (înlocuire învelitoare, refacere planșeu peste demisol, refacere acces principal, desfaceri tencuieli interioare și exterioare,  refacere tencuieli interioare și exterioare, rostuire zidărie).

            Până în prezent, implementarea proiectului este realizată în procent de 30%.

           În perioada următoare, se continuă executarea lucrărilor de arhitectură  la partea interioară a construcției. După finalizarea acestora,  va fi  demarată o nouă serie a etapelor prevăzute în documentația tehnică a obiectivului de investiție, cum ar fi: înlocuirea instalațiilor sanitare și termice, lucrări de refacere împrejmuire incintă, lucrări de amenajare a curții exterioare, iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric etc.

           Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber” a fost depus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa Prioritară 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Programul Operațional Regional 2014-2020,  având ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

            Valoarea totală a proiectului  este de 2.573.918,39 lei (inclusiv TVA), din care:

– 1.738.303,29 lei (inclusiv TVA) – valoare eligibilă (finanțare nerambursabilă din   FEDR/FC/FSE/ILMT);

– 35.475,52 lei (inclusiv TVA) – contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile   (reprezentând 2%);

– 800.139,58 lei (inclusiv TVA) – contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile.

           Termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare este prevăzut pentru luna aprilie 2021.

În scopul  continuării  investițiilor aflate în curs execuție, la acest moment,  la nivelul  Consiliul Județean Gorj, prin prisma instituirii stării de urgență la nivel național, au fost transmise operatorilor economici recomandările și măsurile necesare prevenirii răspândirii și reducerii impactului epidemiei COVID-19. Acestora le revine obligația de a proceda la instruirea echipelor de lucru și punerea în practică a măsurilor dispuse.

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut