Sari la conținut

Informare de presă – Astăzi, 27.02.2019, au demarat lucrările de reabilitare a drumului județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj.

    Astăzi, 27.02.2019, au demarat lucrările de reabilitare a drumului  județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj.

    DJ 672E are o lungime de 15,687 km și asigură legătura rutieră între DN 67 și DN 67D, precum și accesul pe Cheile Sohodolului din comuna Runcu.

    Pentru acest obiectiv de investiție, durata de execuție a lucrărilor de reabilitare este de 24 de luni, fiind vizate următoarele categorii de lucrări:

 • lungime șanțuri pământ, L = 15.543 m
 • lungime șanțuri pereate, L = 560 m
 • lungime rigole triunghiulare, L = 7 409 m
 • lungime rigole carosabile cu plăci, L = 2.337 m
 • lungime rigole necarosabile, L = 1 748 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø400, 1 buc 1, L = 10 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø600, 1 buc 1, L = 10 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 10 buc, L = 72 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø1000, 2 buc 1, L = 18 m
 • drumurile laterale, S = 1965 + 1005 = 2970 mp, L = 650 m
 • podețe drumuri laterale din țeavă polietilenă corugată Ø500, 25 buc, (B=5.0-7.5-10)
 • podețe intrări locuințe din țeava polietilenă corugată Ø300, B = 5.0 m, 1024 buc și B = 1.5 m, 44 buc.
 • stații autobuz = 13 buc
 • platforme stații autobuz S = 13 buc x 12 mp/platforma = 156 mp
 • platforme staționare S = 100 mp (stație de apa Runcu).
 • trotuare noi și reabilitate, S = 3 623 mp
 • piste bicicliști, S = 2 835 mp
 • reabilitare poduri – 5 buc

    Valoarea investiției este de  36.155,153 mii lei inclusiv TVA.

    Finanțarea  proiectului ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în baza contractului de finanțare nr. 14690 din 09.11.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, și Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului Național de Dezvoltare Locală și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării, urmare a  Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3470/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a sumelor alocate acestora pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020, cu modificările ulterioare.

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut