Sari la conținut

INFORMARE DE PRESĂ – ”Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni, Broșteni, până în DN 66(E79), Județul Gorj”

30.10.2017

INFORMARE  DE  PRESĂ

     Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a anunțat astăzi, 30.10.2017, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la sediul Palatului Administrativ din Târgu Jiu,  semnarea contractului de execuție lucrări pentru ”Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni, Broșteni, până în DN 66(E79), Județul Gorj”, între Consiliul Județean Gorj-în calitate de autoritate contractantă și Asocierea S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L., S.C. DOMARCONS S.R.L., S.C. GREENADEL PROD S.R.L., S.C. ROMSTRADE S.A., S.C. MANINTER CAR S.R.L., lider de asociere S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L.- în calitate executant a lucrărilor de reabilitare, care vor fi efectuate la obiectivul de investiție respectiv.

     Prin executarea lucrărilor de bază se dorește  viabilizarea drumului județean la parametrii tehnici actuali, urmărindu-se:

 • rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor drumului existent și eliminarea punctelor periculoase;
 • reabilitarea structurii rutiere;
 • amenajarea acostamentelor;
 • rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul expertizat;
 • amenajarea de rigole și șanțuri de colectare și dirijare a apelor pluviale;
 • amenajarea podețelor în scopul asigurării preluării și scurgerii apelor pluviale.

    Obiectivul de investiție are o lungime de 29,746 km și  lucrările de reabilitare vor consta în:

-Turnare straturi de uzură și binder, piatră spartă, balast și geocompozit;

– Pentru cele 19 poduri amplasate pe traseul DJ 673 au fost prevăzute următoarele categorii de lucrări:

a.Suprastructura:

 • placa de suprabetonare;
 • hidroizolație și cale nouă pe partea carosabilă, borduri înalte și troturare noi B=7,80+2×1,0m;
 • parapet pietonal nou;
 • parapet direcţional nou pe rampe 1 = 4 x 25,0 m;
 • protecţie intrados suprastructură cu mortar special;
 • refacere aparate de scurgere a apelor;
 • refacere rosturi de dilatație;
 • curăţire și protecţia aparatelor de reazem;

b.Infrastructura:

 • reparaţii față văzută culei cu mortar special;

c.Racordarea cu terasamentele:

 • curățare și placare aripi;

d.Albie:

 • curățire de vegetație și reprofilare amonte și aval pe 50,0 m;

-Realizare dispozitive de scurgere a apelor (șanțuri, podețe transversale noi, podețe la drumurile laterale, accese la proprietăți, reparații la podețele transversale existente);

– Amenajare 3000 m de trotuare pietonale, cu o lățime de 1,50 m și 6000 m de piste de bicicletă, cu o lățime de 1,50 m;

-Amenajări intersecții cu drumurile laterale;

-Accese la proprietăți. Pentru accesul la cele 1322 proprietăți se vor reface podețele Φ600-5 m lungime, iar racordarea între partea carosabilă nouă și  accesul către curtea proprietăților se va turna o suprafață de legătura din beton de ciment;

– Stații de transport public. Pe traseul drumului județean, s-au identificat un număr de 20 stații de transport public care necesită modernizare;

– Montare marcaje si indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare și montarea de borne kilometrice.

    Valoarea contractului este de 32.929.372,11 lei fără T.V.A., cu o durată de execuție 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

     Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală și Buget Propriu al Județului Gorj. Beneficiar: U.A.T. Județul Gorj

 

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut