Sari la conținut

INFORMARE DE PRESĂ

13.03.2019

INFORMARE DE PRESĂ

 

          Consiliul Județean Gorj, întrunit ieri, 12.03.2019, în ședință extraordinară, a aprobat cu unanimitate de voturi, două proiecte de hotărâre  inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, privind:

I. Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu în vederea:

 1. asigurării condițiilor de promovare în grad profesional a titularilor a 2 posturi de medic, prin transformarea în statul de funcții a postului de medic rezident din cadrul Secției Neonatologie  în post de medic specialist și a transformării postului de medic specialist din cadrul Secției Medicină Internă II în post de medic primar.
 2. majorării structurii de posturi din cadrul U.P.U.-SMURD, prin înființarea unui număr de 15 posturi corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție, astfel:
 • -3 posturi de medic specialist, specialitatea medicină de urgență,
 • -3 posturi de asistent medical principal, specialitatea generalist/medical, nivel studii M/PL/SSD/S,
 • -7 posturi de asistent medical debutant, specialitatea generalist/medical, nivel studii M/PL/SSD/S,
 • -2 posturi registrator medical debutant, specialitatea generalist/medical, nivel studii medii.

          Majorarea numărului de posturi se realizează prin raportare la numărul anual de prezentări ale pacienților în U.P.U.-SMURD, respectiv 40.000 (în condițiile creșterii semnificative a numărului anual de prezentări) cu respectarea elementelor și criteriilor minime de normare aprobate prin Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1706/2007, cu modificările și completările ulterioare.

          Astfel, se  va asigura necesarul de personal de specialitate pentru realizarea serviciilor  medicale specifice acestei structuri, precum și continuitatea activității în cele 3 ture, în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale, în celelalte zile în care, potrivit prevederilor legale, nu se lucrează, precum și pe perioada concediilor de odihnă.

          Cheltuielile de personal pentru această structură sunt finanțate de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 98 și art. 102 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1706/2007, cu modificările și completările ulterioare.

          Modificările prevăzute în structura Organigramei și Statului de funcții ale SJU Târgu Jiu se realizează sub condiția asigurării sustenabilității financiar-bugetare a cheltuielilor de personal, astfel cum vor fi prevăzute pentru unitatea spitalicească  în bugetul propriu general al județului pentru anul 2019.

II. Avizarea solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu și de medic-șef la U.P.U. – SMURD

          În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a transmis Consiliului Județean Gorj solicitarea nr. 7776/2019 de avizare a organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea următoarelor funcții de conducere vacante:

 • – şef de secţie la  Secția Medicină Internă I;
 • – şef de secţie la  Secția Medicină Internă II;
 • – şef de secţie la  Secția Endocrinologie;
 • – șef de secție la Secția Cardiologie;
 • – şef de secţie la  Secția Pediatrie;
 • – şef de secţie la  Secția Obstetrică-Ginecologie;
 • – șef de secție la Secția Neonatologie;
 • – şef de secţie la  Secția Neurologie;
 • – şef de secţie la  Secția ATI I;
 • – şef de secţie la  Secția ATI II;
 • – şef de secţie la  Secția Chirurgie Generală I;
 • – șef de secție la Secția Chirurgie Generală II;
 • – șef de secție la Secția Ortopedie și Traumatologie;
 • – şef de secţie la  Secția O.R.L.;
 • – şef de secţie la  Secția Oftalmologie;
 • – șef de secție la Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie;
 • – şef de secţie la  Secția Urologie;
 • – şef de secţie la  Secția Boli Infecțioase;
 • – șef de secție la Psihiatrie Acuți;
 • – şef de secţie la Oncologie Medicală;
 • – șef de secție la Dermatovenerologie;
 • – șef de laborator la Laborator Analize Medicale;
 • – șef de laborator la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală (CT și RMN);
 • – șef de laborator la Laborator Explorări Funcționale;
 • – șef de serviciu la Serviciul special de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • – șef de serviciu la Serviciul de Medicină Legală;
 • – medic-șef la U.P.U. – SMURD.

          În prezent, coordonarea activității structurilor mai sus menționate este asigurată de personalul de specialitate din cadrul unității sanitare publice, delegat de către manager, în condițiile legii. Urmare a aprobării proiectului de hotărâre,  procedurile de ocupare prin concurs/examen a funcțiilor de conducere  vor putea fi  desfășurate până la expirarea perioadei de 6 luni prevăzută de lege, pentru exercitarea temporară a acestora.

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut