Sari la conținut

Servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții:Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.32

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr.8443/07.07.2017

 
ANUNȚ
 

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.32”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 14.07.2017, ora 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 4.024,00 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut