Sari la conținut

Servicii de proiectare –elaborare documentație tehnico-economică faza S.F. pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire zid incintă latura de Nord – Casa memorială Iosif Keber”, cod CPV – 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

Nr. 6095/16.05.2017

 
ANUNŢ
 

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare – elaborare documentație tehnico-economică faza S.F. pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire zid incintă latura de Nord – Casa memorială Iosif Keber”, cod CPV – 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 24.05.2017, ora 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 1.680,67 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut