Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 12.12.2022

Pagină actualizată la: 12.12.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 12.12.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului „Elaborarea hărţilor de risc natural la alunecări de teren pentru un număr de 5 unităţi administrativ – teritoriale ale județului Gorj – comunele Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Mușetești, Stejari, Turcinești” – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului Județean și / sau Zonal și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism General și în Regulamentele Locale de Urbanism” și declararea arealelor de risc la alunecări de teren;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022.
  4. Diverse

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut