Sari la conținut

„Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Urgență Târgu-Jiu”, un nou proiect, depus de Consiliul Județean Gorj

Consiliul Județean Gorj prioritizează îmbunătățirea serviciilor medicale pentru a asigura beneficiarilor îngrijire de cea mai bună calitate.

În acest context, astăzi, 21 februarie 2022, echipa Consiliului Județean Gorj a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, proiectul „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”, Cod SMIS 153076.

Scopul proiectului vizează creșterea siguranței persoanelor internate în Spitalul de Urgență din Târgu-Jiu, prin extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii. Pe lângă proiectele finalizate sau aflate în derulare, prin care am achiziționat echipamente medicale de ultimă generație, acest nou proiect vine ca o completare necesară și esențială pentru ca infrastructura medicală să facă față tuturor provocărilor actuale, ținând cont și de actualul context pandemic.

Prin investițiile în infrastructură, realizate până în prezent, a crescut gradul de confort al pacienților internați și a crescut numărul și tipul investigațiilor medicale, ca urmare a achiziționării de aparatură medicală de ultimă generație. Toate acestea au condus la solicitarea tot mai mare a instalațiilor de gaze medicale existente.

Conform prevederilor art. 3.3.1, alin. 1, lit. c) din Normativul P 118/3 – 2015, pentru clădiri cu destinația îngrijirea sănătății, dotate cu paturi staționare, indiferent de numărul de persoane, este obligatorie echiparea clădirilor cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, inclusiv instalațiile de monitorizare a concentrației maxime de oxigen din spațiile închise. De asemenea, conform standardului internațional ISO-7396-1/2016, sistemele de gaze medicale trebuie să cuprindă cel puțin trei surse de alimentare, după cum urmează: sursa principală de alimentare, sursa secundară de alimentare și sursa de rezervă.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu prin realizarea unui sistem integrat al instalațiilor de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală, în toate cele trei locații ale unității sanitare publice județene.

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este spital suport COVID-19 și asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate sau suspecte de COVID -19. Prin atingerea obiectivului general va crește gradul de siguranță al pacienților COVID-19 care vor fi tratați în acest spital.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creșterea capacității de gestionare, îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, precum și îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Bugetul total al proiectului ,,Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”, cod SMIS 153076 este în cuantum de 9.304.248,12 lei cu TVA, din care:

  • 9.188.699,12 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile;
  • 115.549,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.

Oportunitatea este justificată de nevoile de satisfacere a interesului public comunitar și este determinată de imperativul completării/achiziționării de dotări medicale de primă necesitate, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 venind în sprijinul autorităților administrației publice locale, care au în subordine unități sanitare publice, prin deschiderea unui apel de proiecte ce vizează finanțarea din fonduri europene nerambursabile a echipamentelor medicale necesare funcționării acestora.

Acest proiect este vital în contextul actual și vine în sprijinul  Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități spitalicești.

Sari la conținut