Autoritatea teritoriala de ordine publică

          Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fară personalitate juridica, care se constituie si funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îsi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează (h.g. 787/25.06.2003, art. 1).
         Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică (h.g. 787/25.06.2003, art. 2).

Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:

 • a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
 • b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
 • c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
 • d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
 • e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
 • f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.(Legea nr. 218/2002)
        În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
        Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui.
        Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă pentru o perioadă de 4 ani.

Subprefectul judeţului şi şeful inspectoratului de poliţie judeţean sunt, conform legii, membri de drept ai ATOP; ceilalţi membri ATOP sunt desemnaţi cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

24.02.2020. Ședință ordinară a ATOP

Ordinea de zi:

 1. Informarea Direcției de Sănătate Publică Gorj privind măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus;
 2. Evaluarea activităților desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj în anul 2019 ;
 3. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2020 ;
 4. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2019 ;
 5. Raport privind activitatea desfășurată de Poliția Locală a municipiului Tg Jiu ;
 6. Diverse.

23.01.2020. Ședință ordinară a ATOP

Ordinea de zi:

 1. Evaluarea activității Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj în anul 2019
 2. Adresa Instituției Prefectului Județul Gorj privind modificarea componenței nominale a ATOP Gorj, respectiv înlocuirea d-lui Arjoca Sorin Gabriel cu dl. Grigorescu Gheorghe
 3. Diverse

05.12.2019.
11.12.2019. Ședințe comisii ATOP
Ordinea de zi:

 1. Informare privind activitățile desfășurate de către lucrătorii I.P.J. Gorj pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice și juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă
 2. Căsătoriile timpurii la minoritatea romă
 3. Diverse

28.11.2019. Ședință ordinară a ATOP

Ordinea de zi:

 1. Informare privind activitățile ce vor fi executate pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, în contextul sărbătorilor de iarnă
 2. Diverse

24.09.2019.
27.09.2019. Ședințe comisii ATOP
Ordinea de zi:

 1. Informare privind evoluția pestei porcine africane în județul Gorj
 2. Informații și recomandări preventive privind delicvența juvenilă
 3. Diverse

29.08.2019. Ședință ordinară a ATOP

Ordinea de zi:

 1. Informările I.P.J. Gorj și I.J.J. Gorj privind activitățile ce vor fi executate pentru asigurarea protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic în județul Gorj, în anul școlar 2019 – 2020
 2. Diverse

02.07.2019.
19.07.2019. Ședințe comisii ATOP
Ordinea de zi:

 1. Analiza accidentelor rutiere grave produse pe raza județului Gorj, în primele 5 luni ale anului 2019
 2. Diverse

25.06.2019. Ședință ordinară a ATOP

Ordinea de zi:

 1. Informarea I.P.J. Gorj privind activitățile desfășurate în primele 5 luni ale anului 2019 pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice
 2. Informarea I.J.J. Gorj privind activitățile desfășurate în primele 5 luni ale anului 2019 pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice
 3. Diverse

15.05.2019. Participarea ATOP la exercițiul organizat de I.S.U. Gorj pentru antrenarea structurilor specializate de intervenție, în vederea gestionării situațiilor de urgență produse de inundații în bazinul inferior al Jiului

15.05.2019. Ședință ordinară a ATOP
Ordinea de zi:

 1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trim.I , 2019
 2. Diverse

10.04.2019. Ședință ordinară a ATOP
Ordinea de zi:

 1. Informarea I.P.J. Gorj privind măsurile adoptate pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, pe timpul sărbătorilor de Paști, 1 Mai și Ziua Tineretului;
 2. Informarea I.J.J. Gorj privind activitățile ce se vor desfășura pe timpul  alegerilor europarlamentare;
 3. Diverse

21.03.2019. Ședință ordinară a ATOP
Ordinea de zi:

 1. Numirea în ATOP a d-lui comisar șef de poliție Drăghiea Dumitru Decebal în locul d-lui Fețanu Daniel
 2. Adresa I.P.J. Gorj privind achiziționarea unor echipamente
 3. Informare privind măsurile adoptate de I.P.J. Gorj privind menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor pentru parlamentul european din data de 26 mai 2019
 4. Diverse

27.02.2019. Ședință ordinară a ATOP
Ordinea de zi:

 1. Informarea I.P.J. Gorj privind campania „Spune stop violenței domestice”
 2. Adresa I.J.J. Gorj privind achiziționarea de echipamente
 3. Diverse

20.02.2019. Ședința comisiilor ATOP
Ordinea de zi:

 1. Informarea I.P.J. Gorj privind accidentele rutiere grave petrecute în luna ianuarie 2019
 2. Diverse

29.01.2019. Ședință ordinară a ATOP
Ordinea de zi:

 1. Includerea d-lui comisar de poliție Fețanu Daniel  și dl. Băluță Ion Florin – director executiv Poliția locală Tg Jiu în cadrul ATOP
 2. Evaluarea activităților desfășurate de IPJ Gorj în anul 2018
 3. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2018
 4. Planul strategic al IPJ Gorj și modalitățile practice preconizate în anul 2019 pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță minimali și resursele materiale necesare
 5. Analiza acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate în anul 2018 de către Inspectoratului de jandarmi județean Gorj

12.12.2018. Ședință ordinbară a ATOP desfășurată la sediul Inspectoratului dee Jandarmi Județean Gorj
Subiecte discutate:

 1. Informarea I.J.J.Gorj privind măsurile preconizate pe perioada sărbătorilor de iarnă

22.11.2018. Ședință ordinară a ATOP
Subiecte abordate:

 1. Informare privind activitățile ce se vor executa pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, în sezonul rece și pe timpul sărbătorilor de iarnă 2018-2019
 2. Diverse

24.10.2018. Ședinta comisiilor ATOP
Subiecte discutate:

 1. Analiza evoluției fenomenului infracțional, a activităților desfășurate și rezultatele obținute în mediul rural în primele 9 luni ale anului 2018
 2. Diverse

Joi, 27.09.2018 – participare ATOP la exercițiul cu forțe și mijloace în teren, organizat de ISU Gorj în defileul Jiului – gara Meri

Luni, 17.09.2018, ședința Comisiei pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului.

Marți, 21.08.2018, la sediul Consiliului Județean Gorj s-a desfășurat ședința ordinară a ATOP Gorj.

A fost aprobat raportul privind evaluarea activității I.P.J. Gorj, în semestrul I al anului 2018.

04.07.2018. Ședinta comisiilor ATOP
Subiecte discutate:

 1. Informare privind infractiunile sesizate savarsite in incinta sau zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar in primele cinci luni ale anului 2018
 2. Diverse

15.06.2018. Ședinta comisiilor ATOP
Subiecte discutate:

 1. Informare privind activitățile desfășurate de IPJ Gorj cu ocazia ,,Săptămânii prevenirii criminalității” organizate în perioada 21-25.05.2018
 2. Soluționarea unor petiții
 3. Diverse

23.05.2018. Ședinta comisiilor ATOP
Subiecte discutate:

 1. Informare privind evolutia fenomenului infractional, activitatile desfasurate si rezultatele obtinute in mediul rural in primele patru luni ale anului 2018
 2. Rezolvarea unor petitii adresate ATOP Gorj de catre cetateni
 3. Problema educatiei grupurilor vulnerabile, abandonul scolar, educatiei juvenile, discriminarea in scoli

19.04.2018. Ședința comisiilor ATOP

28.03.2018 – participarea ATOP la exercițiul cu forțe și mijloace în teren cu tema „Producerea unui cutremur în județul Gorj urmat de avalanșe în zona montană Rânca”.

Joi, 15.02.2018, la sediul Consiliului Județean Gorj s-a desfășurat ședința ordinară ATOP.

A fost aprobat Raportul asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2017 și Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2018, documente ce urmează să fie prezentate în ședința Consiliului Județean din data de 16.02.2018.

Marți, 23.01.2018, la Colegiul Național ,,Spiru Haret” Tg Jiu s-a desfășurat întâlnirea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Gorj și ale consiliilor școlare ale elevilor din unitățile liceale din județ.

Tema discuțiilor: Prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării  minorilor.

COMPONENŢA  A.T.O.P. GORJ

          1. Valentin Popa – consilier judetean – PRESEDINTE A.T.O.P.
          2. Milosteanu Gheorghe – consilier judetean
          3. Bucălăete Gheorghe – consilier judetean
          4. Prunariu Mihai-Octavian – consilier judetean
          5. Vasilescu Maria – consilier judetean
          6. Borcan Marius – consilier judetean
          7. Drăghiea Dumitru Decebal  – Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj
          8. Țambrea Eugen – Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj
          9. Malacu Iorgu Augustin – Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj
          10. Băluță Ion – Director executiv, Politia Locala Tg-Jiu
          11. Grigorescu Gheorghe – Subprefect
          12. Lăzăroiu Alin Constantin – reprezentantul Corpului National al Politistului
          13. Călinoiu Ion – reprezentant al comunitatii
          14. Lorincz Rozalia Doina – reprezentant al comunitatii
          15. Pavel Nelu – reprezentant al comunitatii

          SECRETARIAT EXECUTIV
          Mareș Hermina Daniela – consilier superior

COMPONENȚA COMISIILOR DE LUCRU ALE A.T.O.P.
Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții:

          1. Valentin Popa – consilier judetean – PRESEDINTE A.T.O.P.
          2. Băluță Ion – Director executiv, Politia Locala Gorj
          3. Călinoiu Ion – reprezentant al comunitatii
          4. Drăghiea Dumitru Decebal  – Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj
          5. Malacu Iorgu Augustin – Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgență Gorj

Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:

          1. Pavel Nelu – reprezentant al comunitatii
          2. Borcan Marius – consilier judetean
          3. Vasilescu Maria – consilier judetean
          4. Grigorescu Gheorghe – Subprefect
          5. Prunariu Mihai-Octavian – consilier judetean

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului:

          1. Milosteanu Gheorghe – consilier judetean
          2. Bucălăete Gheorghe – consilier judetean
          3. Lorincz Rozalia Doina – reprezentant al comunitatii
          4. Lăzăroiu Alin Constantin – reprezentant Corpul National al Politistilor
          5. Țambrea Eugen – Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj

          Persoanele care au sesizări în legătură cu nereguli în activitatea poliţiei sau cu privire la tulburarea siguranţei şi securităţii publice, sunt invitaţi să se adresez A.T.O.P. cu sediul în Tg-Jiu, Piața Victoriei, nr. 2-4, etajul 2, registratură.

Telefon:    0253/214006
Fax:           0253/212023
Pagină web: www.cjgorj.ro