Asociația de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare "ADIS" Gorj