Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Frigider mortuar – Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr.11803 din 21.09.2017
ANUNȚ
 

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Frigider mortuar – Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj,  cod CPV: 33944000-9 „Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morgă”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 27.09.2017, ora 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 25.210,08 lei fără TVA
           Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

        [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut