Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Aparate de aer condiționat, pentru dotare cabinete, laboratoare și spații din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr.11805 din 21.09.2017

ANUNȚ

        Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Aparate de aer condiționat – 5 bucăți (3 buc – 9000 BTU, 2 buc – 12000 BTU), pentru dotare cabinete, laboratoare și spații din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului și str. Tudor Vladimirescu,  cod CPV: 42512000-8 – „Instalaţii de climatizare”.
        Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 27.09.2017, ora 1000.
        Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 8.500.00 lei fără TVA, din care : 1.500 lei fără TVA / buc 9000 BTU și 2.000 lei fără TVA/ buc. 12000 BTU.
       Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut