Sari la conținut

Consiliul Județean Gorj începe digitalizarea serviciilor medicale la spitalul județean

Astăzi, 11.02.2022, Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 1- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP, proiectul „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod SMIS 154780.

Nevoia de creștere a performanței administrației publice din județul Gorj în domeniul serviciilor medicale, reprezintă o preocupare constantă a Consiliului Județean Gorj. Suntem conștienți că domeniul sănătății trece prin schimbări radicale care vizează reorganizarea infrastructurii existente prin implementarea de măsuri privind îmbunătățirea procesului decizional și de simplificare a procedurilor administrative, dar care impun, totodată, și dezvoltarea de soluții integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice (dosare pacienți, date specifice unităților medicale etc.) la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”, a declarat Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Durata de implementare a proiectului Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod SMIS 154780, prevăzută în cererea de finanțare, este de 16 luni de la data semnării contractului de finanțare ce are următoarele obiective specifice:

 • Îmbunătățirea procesului decizional la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu prin realizarea și implementarea Planului Strategic Instituțional în vederea eficientizării proceselor de management.
 • Optimizarea procedurilor administrative în domeniul serviciilor de sănătate publică în scopul reducerii birocrației.
 • Retro-digitalizarea arhivei fizice cu valoarea operațională prezentă la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Sistemul integrat dezvoltat în cadrul proiectului va include următoarele funcționalități:

Componentă management documente și arhivă digitală:

 • Registratură electronică;
 • Fluxuri de lucru configurabile;
 • Arhivă digitală (activitate în cadrul căreia se va realiza digitizarea arhivei Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, prin scanarea documentelor, indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date).

Componentă ERP – financiar-contabilitate, salarizare, administrativ.

Componentă medicală:

 • Gestionare primiri pacienți ambulatoriu/UPU/internări;
 • Raportări conforme cu standardele SIUI;
 • Evidența bolnavilor cronici;
 • Evidența consultațiilor ambulatoriu;
 • Validare online a rețetelor electronice cu semnare digitală;
 • Compatibilitate cu cardul de sănătate și DES (Dosarul Electronic de Sănătate).

În cadrul proiectului vor fi realizate investiții atât în soluții software, cât și în echipamente hardware (server, echipament de stocare, sursă de alimentare neîntreruptibilă, stații de lucru, imprimante). De asemenea, va fi implementat un sistem informatic integrat cu componentă medicală și administrativă, ambele urmând a fi conectate cu un portal de servicii online pentru pacienți, prin intermediul căruia va fi eficientizată interacțiunea dintre pacient și unitatea sanitară publică județeană.

Bugetul total al proiectului Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod SMIS 154780 este în valoare de 4.374.100,00 lei cu TVA, din care:

– 3.885.822,50 lei cu TVA, valoare eligibilă nerambursabilă;

– 488.277,50 lei cu TVA, contribuția proprie a UAT-Județul Gorj, din care:

 • 79.302,50 lei cu TVA, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile;
 • 408.975,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.
Sari la conținut