Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj, 158 de ani de la înfiinţare

Pagină actualizată la: 21.11.2022

Consiliul Judeţean Gorj sărbătoreşte împlinirea a 158 de ani de existenţă. Cu acest prilej, autoritatea judeţeană organizează două evenimente festive, în semn de recunoaştere a personalităţilor şi valorilor gorjeneşti precum şi ca reamintire a momentelor de început ale administraţiei judeţene, care se întâmplau în urmă cu peste un secol şi jumătate.

Astfel, vineri, 28 octombrie a.c., ora 12.00, în Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu Jiu, în debutul şedinţei  lunare a forului legislativ județean, va avea loc festivitatea de decernare a titlului „Gorjeanul Anului 2021”. Cea mai înaltă distincție a Județului Gorj va fi înmânată domnului Alexandru Ion Bură, antrenor-maestru atletism la Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu-Jiu.

În cursul aceleiași zile, începând cu ora 17.00, la Sala Sporturilor din Târgu Jiu, va avea loc conferinţa tematică „Gorjul, cetate a nemuririi. Repere pentru o istorie în Hristos”.  Astfel, ne dorim să aducem mai aproape de inimile gorjenilor cultura, tradițiile și istoria locală, prin cuvintele preotului profesor Constantin Necula, invitat special al evenimentului.

Manifestarea va beneficia de transmisie în direct pe posturi locale şi online, asigurată de partenerii media Accent TV şi Emi TV şi este organizată prin Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Şcolii Populare de Artă „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Gorj şi al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”.

***

Reperul istoric al administraţiei publice locale îl reprezintă Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, emisă în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, la data de 31 martie 1864.

Atestarea documentară a înfiinţării instituţiei a avut loc în 26 octombrie 1864 când, a fost parafat primul protocol al Consiliului Judeţean Gorj  în urma susţinerii unei şedinţe extraordinare, a învestirii primilor consilieri judeţeni şi alegerii primului preşedinte de Consiliu Judeţean.  Cu acea ocazie, a fost luată şi prima decizie importantă ce viza viaţa publică a Gorjului.

 Iată ce se consemna la acea dată în urma întrunirii solemne de la Târgu Jiu:

 

Protocoalele Consiliului Judeţului Gorj
din
Principatele Unite Române
l-a Sesiune extraordinară

Protocolul 1

Şedinţa de luni 26 Octomvrie 1864

Anul 1864, luna octomv., ziua 26, ora 12, în virtutea Legii Consiliilor Judeţene, a Decretului Măriei Sale Domnitorului No. 1384 şi conform invitării D-lui Prefect al Districtului; Consilierii Judeţului Gorj, cu supleanţii aleşi, adunându-se în catedrala oraşului unde, după săvârşirea serviciului divin ţinut pentru deschiderea Consiliilor Judeţene, trecând în ospelul (clădirea, n. e.) onor Prefecturi a Judeţului, mai întâi sub Preşedenţia D-lui Prefect, asistat de doi secretari dintre cei mai tineri Consilieri, conform legii, s-a făcut verificarea actelor ce-i învestează pe fiecare cu titlul de Consilier judeţean;

Domnul Broşteanu Alecsandru

„General Cristian Tell

Broşteanu Ioan

“Drăgoescu Ioan

Ionescu Dobre

Constandinescu Ioan

Moscu Constandin

Părăianu Zamfir

Păun Matei

Popovici Nicolae Roibu Ioan

Săvoiu Constandin

Iar Supleanţi

Cornelie Bălăcescu

Constandin Brătuianu

Theodor Săulescu

Constandin Gărdescu

Anastasie Viscopoleanu Constandin Dănescu.

Această lucrare săvârşită, s-au procedat şi s-au depus în mâinile D-lui Prefect legiuitul jurământ de fiecare în parte;

după care dl. Prefect al Judeţului au pronunţat un discurs, proclamând în numele Măriei Sale Domnitorului deschise în sesiune extra-ordinară şedinţele Consi­liului Judeţean, şi care se va anexa de acest protocol, spre a se depune în arhiva Consiliului.

Dl. Zamfir Părăianu luând cuvântul au dat citire unui discurs răspuns la al D-lui Prefect, care asemenea se va anexa aci.

în urma tuturor acestora, conform aliniatului al Ill-lea de sub Art. 31 din Legea Consiliului Judeţean s-au procedat la alegerea unui Pre­şedinte, a unui Vice Preşedinte şi a doi secretari pentru formarea Biuroului acestei sesiuni, rezultând scrutinul următor:

Domnul Zamfir Părăianu, Preşed. al Consiliului,

„C. N. Moscu, vice Preşedinte,

Domnii Ioan Broşteanu şi C. C. Săvoiu, secretari.

Astfel Biuroul constituit, Dl. Prefect au rămas a încunoştiinţa şi a solicita prin Dl. Ministru de la Măria Sa Domnitorul întărirea Preşedintelui Consiliului Judeţean.

în urma tuturor acestora şi conform angajamântului luat, Consiliul, în unanimitate, au decis următoarele:

„Noi, Consilierii Districtului Gorj, adunaţi pentru prima oară în se­siune extraordinară, dorind a însemna inaugurarea acestei instituţii prin un fapt memorabil şi care să transmită viitorimii sentimentele noastre ce sunt expresia obştii ce ne-au ales, hotărâm:

În memoria acestei zile şi în recunoştiinţă către cel ce înzestrează patria noastră cu asemenea instituţii care deschid nouă eră de prosperi­tate Judeţului, să se ridice pe localul din comuna urbană Târgu-Jiului, într-adins cumpărat pentru acest sfârşit, o pompoasă clădire Şcolii de băieţi, unde toţi fiii Judeţului să primească lumina Instrucţii şi care să fie ca clădire cât se va putea mai monumentală, purtând numele Măriei sale Domnitorului României de Şcoala Alecsandru Ioan, numire care se va săpa in litere mari pe frontonul zidirii, peste care fronton se va aşeza pe un frumos piedestal bustul Măriei Sale Domnitorului tăiat în marmură albă şi în mărime naturală. Iar pe piedestal se va săpa în litere mari următoarea inscripţiune:

Unirea Definitivă

Secularizarea Domeniilor Monastireşti

Abolirea Servajului.

între încăperile şcolii să se construiască un salon pentru examene cât se va putea mai spaţios şi mai splendid, în fondul căruia se va aşeza portretul Domniei sale Domnitorului Alecsandru Ioan în mărime natu­rală, lucrat cu ulei şi cât se va putea să fie mai fidel originalului.

Pentru construirea acestei clădiri, Consiliul comunei urbane T.-Jiului va depune suma ce o are destinată pentru această lucrare, formând şi un plan conform trebuinţei, dorinţelor şi hotărârii luate mai sus.

Pentru banii ce vor mai trebui la această lucrare peste suma dată de comuna urbană T.-Jiului, Consiliul Judeţului Gorj, pentru întâiul an, va aloca în bugetul anului 1865 suma de 40.000 lei, pe care o va elibera la timp şi după trebuinţă în cursul lucrării sale.

Iar totala acoperire a cheltuielilor Consiliului Judeţean o va face din fondurile sale, treptat, în fiecare an, până la săvârşirea clădirii Şcolii Alecsandru loan.

Dorim şi voim ca această clădire să spună posterităţii sentimentele gorjenilor.

O copie după acest protocol se va supune D-lui Ministru de Interne cu un raport din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean, o altă copie se va trimite D-lui Primar al comunei urbane T.-Jiului, spre cunoştinţă şi urmare în ceea ce-1 priveşte.

Făcută şi hotărâtă în ora şi ziua sus indicată.”

(Semnaţi) Alecu I. Broşteanu

I. Z. Broşteanu

Dobre Ionescu

Ioan Constandinescu

C. N. Moscu

Matei Păun(ovici)

Nicolae Popovici

Ioan Roibu

C. C. Săvoiu

Preşed. Cons. Jud. Gorjiu

Copia aceasta, fiind întocmai după originalul Protocolului No. 1, se adeverează.

 

Preşedinte (S. ind.)

 Secretar/ Gr. Mongescu

 

  

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut