Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ – Unitatea de Primiri Urgențe (locația Str. Tudor Vladimirescu) din cadrul Spitalului Județean Târgu Jiu, va beneficia de lucrări de modernizare și reabilitare majore.

          Unitatea de Primiri Urgențe (locația Str. Tudor Vladimirescu) din cadrul Spitalului Județean Târgu Jiu, va beneficia de lucrări de modernizare și reabilitare majore.

      La începutul acestei săptămâni, (în data de 19.03.2019), la sediul ADR SV Oltenia din Craiova, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4053 pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, între Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Județul Gorj, în calitate de beneficiar, reprezentat de Cosmin-Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

         Proiectul a fost depus spre finanțare de Consiliul Județean Gorj în primul trimestru al anului trecut, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1–Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, având:

 • Buget total: 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), din care: 6.698.096,97 lei finanțare nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj,
 • Durată de implementare: 28 de luni, de la data semnării contractului de finanțare,
 • Obiectiv general: Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu.
 • Obiective specifice:

        1.Reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate in vigoare.

 1. Extinderea Unității Primiri Urgențe în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe.
 2. Extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe.
Unitatea Primiri Urgențe va avea în dotare cameră de resuscitare, săli de urgențe majore, grupuri sanitare pentru pacienți și grupuri sanitare pentru angajați, după cum urmează:
 • spațiu de primire/triaj  a/al pacienților;
 • birou de informare/documentare al UPU;
 • cameră de resuscitare;
 • spațiu pentru evaluare și tratament imediat;
 • spațiu pentru evaluarea și tratamentul urgențelor minore care nu necesită monitorizare;
 • spațiu pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;
 • spații de izolare;
 • spații de depozitare;
 • spații de așteptare;
 • spații de prelucrări sanitare/deparazitare;
 • spațiu de decontaminare;
 • spații administrative;
 • spații destinate personalului;
 • spații tehnice;
 • spații pentru investigații paraclinice/laborator;
 • spații pentru decedați;
 • spații de arhivare;
 • spații destinate investigațiilor paraclinice și radiologice
De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi achiziționate echipamente și dotări specifice (ecograf mobil, monitor funcții vitale, dispozitiv portabil iluminare vene, defibrilator, tărgi radio transparente, cărucioare transport pacienți etc.). Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, document strategic de referință, elaborat de către Ministerul Sănătății, prin intermediul căruia sunt identificate direcţiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cât mai apropiate de nevoile individului şi comunităţii. BIROUL DE PRESĂ
Sari la conținut