Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ – Semnare contract servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”

01.08.2018


COMUNICAT DE PRESĂ

Semnare contract servicii de proiectare (PT+DDE),
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări
în cadrul proiectului
,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”

 

          U.A.T.-Județul Gorj are în implementare proiectul ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

          Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 14690 din 09.11.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, și Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului Național de Dezvoltare Locală și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării, în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3470/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020, cu modificările ulterioare.

          În urma finalizării procedurii de achiziție publică, a fost desemnat câștigător operatorul economic Asocierea S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L., S.C. METALCOLECT PROD S.R.L. și S.C. MGM PROARCONS S.R.L., și  a fost  încheiat Acordul Contractual nr. 9987 din 27.07.2018 privind servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, cu o valoare de 19.994.565 lei fără TVA.

Rezultatele proiectului vizează:

 • 15,687 km de drum județean modernizat;
 • lungime șanțuri pământ, L = 15.543 m
 • lungime șanțuri pereate, L = 560 m
 • lungime rigole triunghiulare, L = 7 409 m
 • lungime rigole carosabile cu plăci, L = 2.337 m
 • lungime rigole necarosabile, L = 1 748 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø400, 1 buc 1, L = 10 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø600, 1 buc 1, L = 10 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 10 buc, L = 72 m
 • podețe țeava elicoidală ondulată Ø1000, 2 buc 1, L = 18 m
 • drumurile laterale, S = 1965 + 1005 = 2970 mp, L = 650 m
 • podețe drumuri laterale din țeavă polietilenă corugată Ø500, 25 buc, (B=5.0-7.5-10)
 • podețe intrări locuințe din țeava polietilenă corugată Ø300, B = 5.0 m, 1024 buc și B = 1.5 m, 44 buc.
 • stații autobuz = 13 buc
 • platforme stații autobuz S = 13 buc x 12 mp/platforma = 156 mp
 • platforme staționare S = 100 mp (stație de apa Runcu).
 • trotuare noi și reabilitate, S = 3 623 mp
 • piste bicicliști, S = 2 835 mp
 • reabilitare poduri – 5 buc

          Durata contractului de servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări este de 950 zile de la data semnării acestuia.

 

Sari la conținut