Sari la conținut

Comunicat de presă – Schimb de experiență, 13-18 decembrie 2021, Copenhaga (Danemarca) – Malmö (Suedia)

În vederea transferului de cunoștințe interinstituțional, în scopul îmbunătățirii abilităților și a cunoștințelor personalului implicat în procesul de planificare strategică, Consiliul Județean Gorj a contractat serviciile pentru organizarea unui schimb de experiență cu instituții/organisme similare din Uniunea Europeană. Ca urmare, în perioada 13-18 decembrie 2021, o delegație din județul Gorj, formată din consilieri județeni și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, participă la un schimb de experiență cu instituții/organisme similare din Danemarca și Suedia, activitate ce este derulată în cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), Cod SMIS 125603.  

Scopul schimbului de experiență vizează transferul de cunoștințe în domeniul politicilor publice, cunoașterea unor modele de succes, expertiză în domeniul planificării strategice, respectiv implementarea de politici publice care să se reflecte în procesul de implementare a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului strategic instituțional 2021-2027.

Temele de interes vizează: planificarea strategică; elaborarea și emiterea actelor administrative; servicii de e-guvernare; managementul deșeurilor și economia circulară; mobilitatea urbană și gestionarea rețelei de transport județean; managementul serviciilor sociale și de sănătate; managementul infrastructurii de afaceri (parcuri industriale); managementul structurilor asociative și managementul serviciilor de utilitate publică.

În cadrul schimbului de experiență vor fi organizate mai multe vizite de studiu și activități la Primăria Copenhaga și Primăria Malmö, astfel:

  • prezentarea proiectului „Co-create Copenhagen”, o viziune pentru problemele tehnice și de mediu în perspectiva anului 2025. Scopul este de a crea „Un oraș locuibil”, „Un oraș îndrăzneț” și „Un oraș responsabil” împreună cu cetățenii orașului Copenhaga și cu toți cei care desfășoară activități în oraș;
  • prezentarea proiectului de dezvoltare a orașului Malmö, de la un oraș industrial la un oraș cu know-how sustenabil (Biroul de urbanism, Primăria Malmö);
  • prezentarea planului urbanistic al orașului Malmö în ansamblu (Biroul de urbanism, Primăria Malmö);
  • realizarea unui tur ghidat al Portului de Vest care să cuprindă aspecte ce privesc dezvoltarea urbană durabilă (Biroul de urbanism, Primăria Malmö);
  • prezentarea politicii privind mobilitatea urbană și parcările în Malmö (Departamentul străzi și parcuri, Primăria Malmö);
  • prezentarea conceptului Malmö, orașul pentru biciclete (Departamentul străzi și parcuri, Primăria Malmö);
  • prezentarea conceptului de dezvoltare industrială (Departamentul de mediu, Primăria Malmö);
  • prezentarea Planului climatic pentru Malmö (Departamentul de mediu, Primăria Malmö).

Prin implementarea proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), Cod SMIS 125603, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA 2014-2020), în cadrul căruia a fost elaborată Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și Planul strategic instituțional 2021-2027, Consiliul Județean Gorj își propune realizarea unui management orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multianuală și, totodată, fundamentarea temeinică a politicilor publice.

Sari la conținut