Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ – Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu

6.06.2018

 COMUNICAT DE PRESĂ

  „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”

    Astăzi, 6.06.2018, a fost semnat contractul de finanțare nr. 2231, privind implementarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”.

   Contractul a fost semnat între Județul Gorj, în calitate de beneficiar, reprezentat de președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

   Proiectul a fost depus spre finanțare (în data de 25.09.2017) în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice finanțează investiții ce vizează îmbunătățirea izolației termice a clădirilor, a șarpantelor și învelitoarelor; introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru preparare, distribuție și utilizare agent termic; utilizarea resurselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de management energetic.

   Durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea contractului de finanțare.

   Prin realizarea acestui proiect se urmărește:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, după caz;
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum (montarea unui sistem alcătuit din panouri solare și pompe de căldură);
 • reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
 • realizarea instalațiilor de avertizare și prevenire incendiu.

   Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația strada Tudor Vladimirescu” și  va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:

 1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii;
 2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
 4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

   Activitățile care se vor realiza:

 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
 • lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;
 • măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice etc;
 • realizarea activității de audit financiar extern;
 • realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.

   Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” este de 21.162.108,70 lei inclusiv T.V.A (valoarea eligibilă nerambursabilă alocată din fonduri europene  este de 17.380.169,17 lei, inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 3.781.939,53 lei (inclusiv T.V.A), din care:

 • contribuția la cheltuieli eligibile – 354.697,33 lei, inclusiv T.V.A;
 • contribuția la cheltuieli neeligibile – 3.427.242,20 lei, inclusiv T.V.A.
Sari la conținut