Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ – ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”

15.03.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”

 

          Prin fondurile obținute în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), Consiliul Județean Gorj va demara  în acest an lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 674 Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți.  

          În vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, ieri, 14.03.2018, la București, viceprim-ministrul Paul Stănescu-ministru al dezvoltării regionale și administrației publice și președintele CJG, Cosmin-Mihai Popescu, au semnat contractul de finanțare nr. 3123/14.03.2018, cu o valoare totală a investiției de 124.034.595 lei , suma fiind inclusă în finanțarea alocată județului Gorj în cadrul PNDL, pentru perioada 2017-2020, aprobată prin Ordinul  nr. 3470/28.06.2017, emis de MDRAP.

          Drumul județean DJ 674 Vlăduleni-Urdari-Turceni -Ionești (cu o lungime totală de 43,443 km) are originea în DN 66,               Filiași -Târgu Jiu-Petroșani la kilometrul 43+950 și traversează localitățile Vlăduleni, Fărcășești, Valea cu Apă, Peșteana de Jos, Hotăroasa, Urdari, Fântânele, Strâmba Jiu, Valea Viei, Gârbovu, Murgești, Jilțu, Turceni, Ionești, Iliești, Gura Șușiței, Picu, cu o populație deservită de 39.888 locuitori.

          Reabilitarea celor 43,443 kilometri din rețeaua de drumuri publice județene, are prevăzută ca perioadă de execuție 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cuprinde ca principale categorii de operațiuni tehnice:

 • Sistemul rutier

-aplicarea a două sisteme rutiere astfel: structură rutieră rigidă: km 0+000-29+780 (ranforsare), L=9,785 km; structură rutieră nerigidă:km 30+700-44+146, L=13,449 km; repararea degradărilor de structură rutieră din îmbrăcăminte asfaltică; sistem rutier nou.

 • Trotuare

-reamenajarea trotuarelor existente prin aplicarea de îmbrăcaminte asfaltică și amenajarea de trotuare din beton pe

raza localităților.

 • Piste pentru bicicliști

-realizarea de piste pentru bicicliști cu o bandă de circulație cu lățimea de 1.00 m, respectiv două benzi de circulație cu o lățime de       2.00 m, având o suprafață de 3430 mp și o lungime de 2270 m, în zonele importante, gară, grădinițe, școli.

 • Stații privind transportul în comun

-amenajarea a 34 de stații de autobuz, totodată fiind prevăzută construirea de  platforme din beton și șanturi cu rigole carosabile,                     L=1610 ml.

 • Platforme de staționare

-s-au prevăzut 3 platforme de staționare în suprafață S=1120 mp, situate la km 0+450, S=350 mp și la km 1+000, S=620 mp și         km 28+330, S=150 mp.

 • Drumurile laterale

-drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime  variabilă între 15 și 25 m  cu un sistem rutier cu turnare beton asfaltic binder, piatră spartă, fundație balast

 • Podețe:

-amenajarea unui număr de 2491 podețe (acces la proprietăți)  

 • Pentru siguranța circulației auto au fost prevăzută: consolidare tersamente cu parapeți raforsați, parapeți de protecție din lisă și stâlpi din metal în lungime de 2483 ml.
 • Pasaje CF

-pasajele CF se vor amenja la km 0+288 și km 28+765 la traversarea liniei Turceni-Rovinari.

 • Semnalizare rutieră

montarea unui număr de 524 de indicatoare rutiere, iar pe orizontala se vor aplica marcaje specifice (marcaje transeversale,                    S=1583.5 mp  si marcaje longitudinale, L= 44,146 km definitive și marcaje longitudinale temporare L=27,203 km).

 • Reabilitarea unui număr de 30 de poduri aflate pe lungimea totală a obiectivului de investiție.

” Începând de astăzi (15.03.2018) specialiștii din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Gorj  lucrează la întocmirea documentației de atribuire a contractului în vederea execuției lucrărilor la obiectivul Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, beneficiar al investiției fiind U.A.T.-Județul Gorj, a menționat Cosmin-Mihai Popescu, președintele CJG.

 

BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut