Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ- privind semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea drumului județean 675B Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești

COMUNICAT DE PRESĂ
 privind semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea  drumului județean 675B Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești
 

     Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu a semnat joi, 09.11.2017, contractul de finanțare pentru proiectul ”Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”.

     Acest proiect a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 –  Îmbunătățirea infrastructurii, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

     Bugetul total al proiectului Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675”, este de 75.826.112,04 lei. Lungimea drumului supus modernizării este de 25,58 km și are o durată de implementare de 44 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

       Investiția în modernizarea infrastructurii de transport va contribui la:
–     îmbunătățirea gradului de acces a populației aflate în zonele de pe traseele drumurilor județene la serviciile de sănătate, sociale şi educative din orașele şi municipiile din zonă, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local;
–     creșterea mobilității populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători,  îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
–     punerea în valoare și creşterea potenţialului economic și social al arealului adiacent drumului judeţean,  prin atragerea de investitori,  în prezent descurajaţi de starea de viabilitate a drumului judeţean;
–     creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;
–     reducerea timpului de călătorie, atât pentru persoanele care tranzitează zona în scop turistic/afaceri/personal, cât şi pentru transportul de marfă;
–     îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

       Prin modernizarea drumului județean se vor rezolva următoarele deficiențe:
–     zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului şi al calității transportului, datorită conectării infrastructurii de transport rutier judeţean la reţeaua TEN-T;
–     satisfacerea nevoilor de deplasare a cetățenilor şi a mărfurilor;
–     dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor judeţene a zonelor cu potenţial economic, determinând îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional;
–     asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător – se va asigura inclusiv transportul elevilor la timp şi în siguranţă.

        Având în vedere situația actuală a drumului județean 675 B, investiția propusă urmărește:
§  realizarea unui profil transversal tip, conform prevederilor legale, respectiv drum judeţean cu două benzi de circulaţie;
§  realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu, de perspectivă;
§  asigurarea siguranței circulației auto şi pietonale;
§  asigurarea scurgerii apelor pluviale;
§  asigurarea durabilităţii în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;
§  asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului (marcaje transversale și longitudinale, indicatoare de circulație).

Sari la conținut