COMUNICAT DE PRESĂ – Investim în infrastructură, investim în dezvoltarea județului

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Investim în infrastructură, investim în dezvoltarea județului

      U.A.T.-Județul Gorj a depus spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 –  Îmbunătățirea infrastructurii, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, două proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere, respectiv:
– Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”;
– Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”.
 
   Conform adreselor nr. 11484 și nr. 11485 din 27.07.2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, ne notifică faptul că, pentru proiectele cele două proiecte depuse de U.A.T.-Județul Gorj, a fost demarată etapa de precontractare.
 
  Prin implementarea proiectelor mai sus menționate, Județul Gorj va beneficia de o investiție atrasă de 165.834.516,36 lei pentru modernizarea infrastructurii de transport, precum și o lungime de drumuri județene modernizate de 62,130 km, respectiv:
· Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, cod SMIS 109005:
–          Valoarea totală a proiectului este de 75.826.112,04 lei;
–          Lungimea drumului, supus modernizării, este de 25,58 km;
–          Durata de implementare a proiectului este de 44 luni, de la data semnării contractului de finanțare.
·  Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”, cod SMIS 108998:
– Valoarea totală a proiectului este de 90.008.404,32 lei;
– Lungimea drumului, supus modernizării, este de 36,55 km;
– Durata de implementare a proiectului este de 44 luni, de la data semnării contractului de finanțare.
 
   Investițiile în modernizarea infrastructurii de transport vor contribui la:
– îmbunătățirea gradului de acces a populației aflate în zonele de pe traseele drumurilor județene la serviciile de sănătate, sociale şi educative din orașele şi municipiile din zonă, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local;
– creșterea mobilității populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
– punerea în valoare și creşterea potenţialului economic și social al arealului adiacent drumului judeţean, prin atragerea de investitori, în prezent descurajaţi de starea de viabilitate a drumului judeţean;
– creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;
– reducerea timpului de călătorie atât pentru persoanele care tranzitează zona în scop turistic/afaceri/personal, cât şi pentru transportul de marfă;
– îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.
 
   Prin modernizarea sectoarelor de drum județean se vor rezolva următoarele deficiențe: 
–  zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului şi al calității transportului datorită conectării infrastructurii de transport rutier judeţean la reţeaua TEN-T;
–   satisfacerea nevoilor de deplasare a cetățenilor şi a mărfurilor;
–  dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor judeţene a zonelor cu potenţial economic, determinând îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional;
– asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător; – se va asigura transportul elevilor în timp şi în siguranţă.
 
  Având în vedere situația actuală a drumurilor judeţene 675 B și 675 C, investiţia propusă urmăreşte:
–  realizarea unui profil transversal tip, conform prevederilor legale – drum judeţean cu două benzi de circulaţie;
–  realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu, de perspectivă;
–  asigurarea siguranței circulației auto şi pietonale;
– asigurarea scurgerii apelor pluviale;
–  asigurarea durabilităţii în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;
– asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului (marcaje transversale și longitudinale, indicatoare de circulație).