Sari la conținut

Comunicat de presă – Încă un proiect selectat spre finanțare – „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662″

Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă o condiție esențială pentru implementarea cu succes a celorlalte priorități de dezvoltare ale Județului Gorj și, implicit, ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, astfel încât Consiliul Județean Gorj se axează, ca și până acum, pe atragerea de fonduri europene inclusiv în acest sector.

În acest context, în cadrul apelului de proiecte finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Consiliul Județean Gorj a depus Proiectul „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului, Gilort, Pârâu, Groșerea, Aninoasa, Bibești, Andreești, Vladimir, Totea, Totea de Hurezani, Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, un proiect care a fost selectat spre finanțare, conform notificării transmise în data de 23.09.2020, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, în perioada următoare, Consiliul Județean Gorj va aproba și semna Acordul de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru a beneficia de finanțare în vederea elaborării documentației tehnico-economice necesară realizării obiectivului de investiție, documentație ce va fi utilizată pentru depunerea cererii de finanțare, în cadrul apelurilor de proiecte ce urmează a fi lansate în perioada de programare financiară 2021-2027. Suma totală aprobată pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul acestui proiect este de 1.268.000, 00 lei, din care 1.242.640, 00 lei este bugetul solicitat prin POAT, iar 25.360,00 lei reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj.

Valoarea totală estimată a investiției pe cei 39,194 km, propuși a fi reabilitați, este de 147.356.767,17 lei  (respectiv 30.497.282,00 euro), sumă ce va contribui la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, precum și la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și județene.

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut