Sari la conținut

Comunicat de presă – În scopul informării periodice a opiniei publice, referitor la stadiul elaborării Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027

În scopul informării periodice a opiniei publice, referitor la stadiul elaborării Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027, Consiliul Județean Gorj face următoarele precizări:

Până cel târziu în luna august 2021, Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 va fi supusă procesului de dezbatere publică și aprobată, în paralel cu elaborarea Planului Teritorial pentru Tranziție Justă (PTTJ), document obligatoriu pentru accesarea Fondului pentru o Tranziție Justă.

Ținând cont de faptul că strategia de dezvoltare județeană trebuie să fie complementară și să existe o sinergie cu toate documentele de planificare existente la nivelul județului Gorj, se impune ca aceasta să integreze și obiectivele PTTJ, document care are ca dată orientativă de finalizare luna iunie 2021, termen care însă poate fi respectat doar în condițiile aprobării planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

Consiliul Județean Gorj a încheiat în data de 26.08.2020, contractul de prestări servicii nr. 11147 pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional, în urma finalizării procedurii de achiziție publică „licitație deschisă”: defalcată pe 2 loturi, respectiv:

 • Lot 1. – Elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional EPSO;
 • Lot 2. – Organizarea cursurilor de formare în domeniul managementului strategic EPSO.

Contractul de prestări servicii nr. 11147/2020 se derulează în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional”, în baza contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, având o durată de 12 luni, începând cu data de 26.08.2020.

Valoarea estimată a achiziției publice, asigurată din bugetul proiectului, a fost de 501.840,00 lei fără TVA, din care:

 • Lot 1 – Servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional EPSO – 386.840,00 lei fără TVA;
 • Lot 2. – Servicii de organizare cursuri de formare în domeniul managementului strategic EPSO – 115.000,00 lei fără TVA.

În cadrul procedurii de achiziție publică –  servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional EPSO (Lot. 1), au fost depuse 10 oferte. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului nr. 11147/26.08.2020 este de 169.000 lei, fără TVA.

Etapele principale de lucru în cadrul elaborării strategiei:

 1. consultarea a 2.000 de actori locali din instituții publice, sectorul privat și societatea civilă;
 2. analiza situației existente prin prelucrarea datelor și formularea concluziilor relevante în urma consultării celor 2.000 de actori locali;
 3. organizare Atelier de lucru 1 pentru stabilirea principalelor obiective strategice, având ca bază concluziile consultării participative;
 4. organizare Atelier de lucru 2 pentru stabilirea principalelor obiective strategice, având ca bază concluziile consultării participative;
 5. organizare Atelier de lucru 3 pentru stabilirea principalelor obiective strategice, având ca bază concluziile consultării participative;
 6. elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027;
 7. procesul de consultare publică;
 8. aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 201-2027, prin Hotărâre a Consiliului Județean Gorj.

În cadrul contractului de servicii nr. 11147/26.08.2020 a fost realizată consultarea a 2.000 de actori locali din instituții publice, sectorul privat și societatea civilă, prin deplasări la sediile actorilor locali din județul Gorj pentru distribuirea/completarea chestionarelor, transmiterea chestionarelor prin poștă/curier către actorii locali, transmiterea de adrese, prin e-mail, către actorii cheie locali, cu privire la modalitatea de completare a chestionarelor.

Au fost distribuite 2232 chestionare, din care au fost completate 2085 chestionare, fiind finalizată activitatea de analiză a situației existente, prin prelucrarea datelor și formularea concluziilor relevante.

A fost realizată analiza diagnostic a stării actuale de dezvoltare a județului Gorj, într-o abordare comparativă, a datelor statistice, a documentelor elaborate la nivelul instituțiilor și autorităților locale, informații colectate din diverse surse de date oficiale, pentru fiecare domeniu de analiză.                Având în vedere contextul situației epidemiologice pe teritoriul României și a măsurilor adoptate la nivelul întregii țări, generate de evoluția pandemiei de Covid-19, măsurile dispuse la nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata stării de alertă, precum și restricțiile impuse, facem următoarele precizări:

 • Atelierele de lucru 1 și 2 au fost organizate în 6 serii a câte 20 persoane/serie, pe durata a 3 zile, în perioada 27-29 ianuarie 2021, respectiv 4 serii, a câte 20 persoane/serie, pe durata a două zile, în perioada 17-18 februarie 2021. În cadrul acestor ateliere au fost stabilite principalele obiective strategice având la bază concluziile consultării participative.
 • Atelierul de lucru 3 urmează a fi organizat în cursul lunii mai 2021.

Facem precizarea că, portofoliul de proiecte aferent Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027, trebuie să aibă identificate sursele de finanțare din fonduri nerambursabile, în cadrul programelor operaționale care la această dată nu sunt definitivate și nu există în momentul de față un termen asumat pentru aprobarea acestora.

Sari la conținut