Sari la conținut

Comunicat de presă – Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu

Comunicat de presă

„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”

 

    U.A.T. – Județul Gorj a semnat astăzi, 05.09.2019, contractul de finanțare nr. 4725, privind extinderea și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu. Semnatarii acestuia sunt: U.A.T. – Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

    Proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” COS SMIS 122828, a fost depus spre finanțare de U.A.T.-Județul Gorj în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu.

    Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu.

    Prin atingerea obiectivului general va crește nivelul de confort și funcționalitate, și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES ).

    Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Extinderea, cu o construcție nouă, pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere crearea spatiilor adecvate, astfel încât să corespundă din punct de vedere al necesității și conformării suprafețelor, cu prevederile Hotărârii nr. 1251/2005.
 • Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare, care vizează asigurarea facilitaților necesare pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de vedere al măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ”.

    Valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), astfel:

 • contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.;
 • contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.;

    Investiția propusă vizează:

 • atelier pentru activități de pre-profesionalizare;
 • centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat;
 • atelier de instruire practică învățământ profesional special;
 • sală de educație plastică și artteratie;
 • sală de ludoterapie;
 • sală pentru activități de kinetoterapie.

    De asemenea se va realiza dotarea specifică pentru activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, respectiv:

 • mobilier pentru dotarea sălilor de cursuri, documentare și informare etc.;
 • dotări pentru cabinetele de terapie;
 • dotări pentru atelierele de practică;
 • dotări sala de sport și festivități etc.

   Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv 05.09.2019 -31.08.2022.

 

Sari la conținut