Sari la conținut

Comunicat de presă – Drumul județean DJ 675 B, reabilitat în totalitate

În cursul lunii noiembrie a.c. au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 675B, a cărui lungime totală este de 25,580 km, traversând localitățile Scoarța-Albeni-Prigoria-Alimpești, până în DJ 675C. 

Principalele categorii de lucrări prin care s-au realizat intervențiile de modernizare a infrastructurii de transport pe DJ 675B au constat în:

 • lucrări de reabilitare a 25,580 km de drum județean (strat de egalizare, strat de uzură, acostamente) – realizat 100%;
 • lucrări de reabilitare a 7 poduri și 1 pod reconstruit – realizat 100%;
 • 76 podețe transversale – realizat 100%;
 • 2,465 km trotuare pietonale – realizat 100%;
 • 1,110 km piste de biciclete – realizat 100%;
 • amenajarea a 15 stații de autobuz – realizat 100%;
 • lucrări de consolidări terasamente – realizat 100%;
 • siguranța circulației – realizat 100%;
 • accese la proprietăți – realizat 100%;
 • lucrări de preluare și evacuare a apelor pluviale – realizat 100%;
 • lucrări amenajare drumuri laterale – realizat 100%.

Valoarea totală a lucrărilor de construcții, cumulate pe două contracte de execuție lucrări, a fost de 41,748,029.43 lei fără TVA, din care:

 • acord contractual 10.155 din 01.08.2021, având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiție, „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675 C” – 39,446,799.64 lei fără TVA;
 • contract execuție lucrări nr. 7625  din 19.05.2021, având ca obiect „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675 C – Consolidări km 10+568–10+628 și km 21+595–22+180”- 2,301,229.79 lei fără TVA.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T.

Obiectivul general al proiectului a vizat „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 B”.

Obiectivele specifice au vizat:

 • asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport);
 • creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Judeţean (675B).

 

Modernizarea infrastructurii de transport va contribui la:

 • satisfacerea mai bună a nevoilor de deplasare a cetățenilor și a mărfurilor;
 • zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului și al calității transportului, datorită conectării infrastructurii de transport rutier județean la rețeaua TEN-T;
 • dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivității prin intermediul drumurilor județene a zonelor cu potențial economic, determinând îmbunătățirea comerțului și creșterea competitivității la nivel regional;
 • asigurarea unei mai mari securități în transport, a siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic și a protecției mediului înconjurător;
 • transportul elevilor se va asigura la timp și în siguranță.
Sari la conținut