Sari la conținut

Comunicat de presă – Drumul județean 663A Târgu Jiu – Țicleni intră în modernizare

Președintele Consiliului Județean Gorj a semnat, astăzi, 07.06.2024, contractul de finanțare, aferent proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A, ce traversează localitățile Târgu-Jiu (DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni (DJ 675)”, proiect ce se va implementa în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Traseul propus pentru modernizare este amplasat pe teritoriul administrativ al următoarelor unități administrativ teritoriale: Municipiul Târgu Jiu, Comuna Dănești și orașul Țicleni. Drumurile județene 663, 663A și 674A trec prin următoarele localități: Municipiul Târgu Jiu-Botorogi-Văcarea-Târculești-Orașul Țicleni. Prin intermediul drumului European E79 (DN66), drumul județean DJ 663A asigură legătura cu rețeaua extinsă (TEN-T Comprehensive).

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu (DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni (DJ 675)”, a fost realizată cu finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. 

Valoarea totală a proiectului Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu(DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești(DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni(DJ 675)”, este în cuantum de 194.144.683,66 lei (inclusiv TVA, iar durata de implementare a contractului de finanțare este de 31 luni, respectiv de la 07.06.2024  la 31.12.2026.

 Principalele lucrări propuse a se executa sunt:

 • 141.729,25 mp suprafață rutieră modernizată;
 • 2 poduri reabilitate;
 • 2 poduri noi construite;
 • 12.938,50 mp, trotuare amenajate;
 • 9773,22 mp, piste pentru biciclete amenajate;
 • 7436 ml, șanțuri pereate;
 • 13968 ml, rigole prefabricate;
 • realizarea de podețe tip D4, podețe tip P2, podețe tubulare;
 • amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată (în zona Avicola);
 • amenajarea intersecțiilor cu drumuri clasificate.

Prin implementarea proiectului sunt preconizate următoarele rezultate:

 • creșterea numărului zilnic de vehicule;
 • creșterea volumului de mărfuri transportate pe acest drum;
 • asigurarea de potențial pentru dezvoltarea economică a zonei pe termen mediu;
 • economisirea timpului și a carburanților;
 • reducerea costurilor de operare a vehiculelor;
 • scăderea nivelului de poluare fonică prin îmbunătățirea planeității drumului;
 • scăderea nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului
 • asigurarea legăturii cu celelalte zone ale comunelor va duce la o creștere economică substanțială.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes și a celorlalte priorități de dezvoltare ale Județului Gorj și implicit ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, contribuind astfel la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor subdezvoltate și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale.141

Sari la conținut