Sari la conținut

Comunicat de presă Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj

 COMUNICAT DE PRESĂ
din data de 16.10.2017
  
          Având în vedere alegerile locale parțiale din data de 05.11.2017, pentru alegerea primarului la nivelul comunei TELEȘTI, reamintim faptul că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil,  prin act de identitate înțelegându-se atât cartea de identitate, cât și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate.
 
          Potrivit dispozițiilor art. 19 alin.(3) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentand documentele cerute de lege.
          Documentele necesare eliberării unei cărţi de identitate sunt menționate pe site-ul nostru www.evpgorj.ro la secțiunea EVIDENȚA PERSOANELOR.
          În situaţia în care solicitantul actului de identitate nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau documentul care face dovada adresei de domiciliu, soluţionarea cererii se va face prin eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, cu termen de valabilitate de 1 an. În acest sens, solicitantul va trebui să anexeze cererii 3 fotografii tip buletin.
           Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, iar contravaloarea cărții de identitate provizorii este de 1 leu. În cazul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor TÎRGU JIU, contravaloarea actelor de identitate se achită la sediul acesteia.
           Directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor TÎRGU JIU poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi de protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă aflate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială, persoanele cu handicap, ori care beneficiază de ajutor social, în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află într-una dintre aceste situaţii.
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,
 ION-DOINEL POPESCU
Sari la conținut