Sari la conținut

Comunicat de presă – Consiliul Județean Gorj organizează în data de 30 mai 2018 între orele 12.00-16.00, conferinta de lansare a proiectului ”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”

  Comunicat de presă

     Consiliul Județean Gorj organizează în data de 30 mai 2018 între orele 12.00-16.00, conferinta de lansare a proiectului ”Optimizarea performanței sistemelor  interne manageriale”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014, eveniment ce va avea loc la Hotel Story din Târgu Jiu.

    Obiectivul general al proiectului vizează optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate și performanță, în cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.

   Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

   Obiectiv specific 1: Implementarea unui sistem unitar de management al calitații și performanței (în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității) la nivelul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.

   Obiectiv specific 2: Dezvoltarea abilităților unui număr de 55 de participați din cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate în domeniile: implementării sistemelor de management al calitații (CAF, ISO), control managerial intern.

Sari la conținut