Sari la conținut

Comunicat de presă – CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI ”Transparență, etică și integritate” Cod SMIS 116766/cod SIPOCA 409

Transparență, etică și integritate”
 Cod SMIS 116766/cod SIPOCA 409

 

          U.A.T Județul Gorj implementează proiectul ”Transparență, etică și integritate” în baza contractului de finanțare nr. 160 din 27.06.2018, în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă (POCA), Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2 – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Apelul de proiecte CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

          Contractul de finanțare nr. 160 din 27.06.2018 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.

          Perioada de implementare a proiectului ”Transparență, etică și integritate” este de 16 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

          Valoarea totală a proiectului este de 363.079,14 lei (inclusiv TVA), din care:

  • 617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
  • 200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
  • 261, 58 lei cofinanțare U.A.T. Județul Gorj, reprezentând 2%.

          Obiectivul general al proiectului vizează creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al structurilor subordonate, prin introducerea de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.

          Rezultatele așteptate:

  1. Dezvoltarea procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți în cadrul UAT Județul Gorj si a structurilor subordonate.
  2. Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare;
  3. Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității;

 

Sari la conținut