Sari la conținut

Comunicat de presă – Astăzi, 31.08.2020, au fost aprobate trei proiecte de investiții ce vizează reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural…

Astăzi, 31.08.2020, au fost aprobate trei proiecte de investiții cu o valoare totală estimată la 57.919.447,65 euro ce vizează reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural, respectiv:

„Modernizare infrastructură rutiera de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului, Gilort, Pârâu, Groşerea, Aninoasa, Bibeşti, Andreeşti, Vladimir, Totea, Totea de Hurezani, Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”. Lungimea drumului județean propus a fi reabilitat este de 39,194 km. Valoarea estimată a investiției este de 147.356.767,17lei (30.497.282,00 euro), din care valoarea estimată pentru elaborarea documentație tehnico-economice – 1.268.000 lei;

„Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A, ce traversează localitățile Târgu–Jiu (DN 66), Botorogi, Văcarea, Țîrculești (DJ 674A), intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A), Țicleni (DJ 675)”. Lungimea drumului județean propus a fi reabilitat este de 21,190 km. Valoarea estimată a investiției – 75.000.00,00 lei (respectiv 15.522.165,65 euro), din care valoarea estimată pentru elaborarea documentație tehnico-economice – 950.000 lei;

„Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”. Valoarea estimată a investiției este de 57.498,420,00 lei (respectiv 11.900.000,00 euro), din care valoarea estimată pentru elaborarea documentație tehnico-economice – 2.133.000,00 lei.

Aceste proiecte urmează a fi înaintate spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT).

Având în vedere că realizarea proiectelor de infrastructură este precedată de perioade de timp semnificative, necesare pregătirii și elaborării documentațiilor tehnico-economice, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 este acordat sprijin financiar, autorităților publice locale, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic național/regional/local și/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-2027. În cadrul Politicii de coeziune sunt vizate domeniile destinate mobilității și regenerării urbane, respectiv proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean, variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor școlare și infrastructurii și serviciilor publice de turism și obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție esențială pentru implementarea cu succes a celorlalte priorități de dezvoltare ale Județului Gorj și, implicit, ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, contribuind astfel la creșterea mobilității persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi județene/locale.

De asemenea, prin promovarea proiectului „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara” este vizată impulsionarea dezvoltării locale prin protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural local.

Cele trei proiecte propuse se vor implementa în condițiile în care vor fi declarate eligibile spre finanțare, Județul Gorj având calitatea de beneficiar, iar documentațiile tehnico-economice finanțate prin POAT 2014-2020 vor fi utilizate la scrierea și depunerea cererilor de finanțare, în cadrul apelurilor de proiecte ce urmează a fi lansate în perioada de programare financiară 2021-2027.

Sari la conținut