Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ – A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea DJ 662 Hurezani-Brănești

Drumul județean DJ 662 are o lungime de peste 39 de kilometri și va intra într-un amplu proces de modernizare. Sectorul de drum ce urmează a fi reabilitat și modernizat face legătura între drumurile naționale DN 66 și DN 6B și reprezintă unica legătură a localităților Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani cu principalele zone economice și sociale ale județului, respectiv cu orașele Târgu Jiu, Turceni, Târgu Cărbunești și Rovinari.

Proiectul are o valoare totală de 165.394.207,62 lei (aproximativ 33 milioane euro) și  o durată de 32 luni (31.05.2024 – 31.12.2026), de la semnarea contractului de finanțare.

Consiliul Județean Gorj a semnat contractul de finanțare nr. 31/31.05.2024,  pentru proiectul  „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani – Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, Cod SMIS: 300099, ce se va implementa în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – „Accesibilitate și conectivitate la nivel regional”, Obiectiv specific 3.2-„Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea A-„Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”, Apel de proiecte PR SV/1/5/3.2/2022. 

Autoritatea publică județeană a primit sprijin financiar prin Programul Operațional Asistență Tehnică  2014-2020, pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesară pregătirii și implementării proiectului de infrastructură, de interes județean, având obligația de a depune proiectul spre finanțare din fonduri europene, acordate României în perioada de programare 2021-2027.

Prin implementarea acestui proiect se asigură o creștere a gradului de accesibilitate a localităților, accesul populației și fluidizarea traficului din și spre localitățile situate pe traseul drumului modernizat către E70 prin E69 și către DN 67 prin DN6B, prin interconectarea cu rețeaua TEN-T. De asemenea, se creează premisele unui acces mai bun al locuitorilor din zonă către municipiul Târgu Jiu și către capitala țării. Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean care tranzitează cele 6 comune (Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani).

De asemenea, prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu drumul județean 662, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor 6 comune. Se vor asigura astfel premisele implementării în bune condiții a proiectelor prevăzute în strategiile locale de dezvoltare ale celor 6 comune şi se va crea un efect sinergic asupra rezultatelor acestora.

Principalele obiective ale proiectului vizează:

 • îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural;
 • ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri naționale ce fac legătura cu acest drum județean;
 • ameliorarea accesului la alte obiective economice şi turistice din zonă;
 • rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor sectorului de drum existent şi eliminarea punctelor periculoase, dacă este cazul;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • amenajarea acostamentelor;
 • rezolvarea scurgerii apelor prin amenajarea de rigole şi șanțuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale în zona consolidărilor;
 • amenajarea podețelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale.

Principalele lucrări propuse a se executa sunt:

 • modernizarea drumului județean 662 pe o lungime de 39,139 km;
 • modernizarea a 8 poduri;
 • construirea unui pod nou;
 • realizarea de acces la proprietăți;
 • realizarea dispozitivelor de preluare și evacuare ape pluviale (șanțuri și podețe);
 • realizarea de trotuare, piste de bicicliști, stații de transport în comun și parcări laterale;
 • consolidări terasamente;
 • realizarea semnalizării rutiere (marcaje rutiere, stâlpi și semne de circulație, borne km și hm);
 • amenajarea pasajului de cale ferată din satul Bibești.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes și a celorlalte priorități de dezvoltare ale Județului Gorj și implicit ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, contribuind astfel la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor subdezvoltate și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale.

Sari la conținut