COMUNICAT DE PRESA

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
01.03.2017

 
COMUNICAT DE PRESĂ
 

          Consiliul Județean Gorj vine în sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, prin organizarea în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a unei sesiuni de informare privind oportunitățile de finanțare active în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prioritățile pentru investiții sunt adresate microîntreprinderilor și IMM-urilor pentru:

2.1.A. – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este 27 aprilie 2017, ora 12.00.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, ce vor dezvolta afaceri în mediul urban, cu un istoric de funcționare de minim 1 an.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare în cadrul acestui apel includ:
–          Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii;
–          Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor – Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este  23 august 2017, ora 12:00.

Beneficiarii eligibili sunt societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, precum și întreprinderile mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare în cadrul acestui apel includ:
·         Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
–          Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
–          Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

·         Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
–          Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
–          Internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

          Având în vedere cele menționate mai sus, avem plăcerea de a vă invita la sesiunea de informare ce va avea loc în data de 9 martie 2017, începând cu ora 11:00, la Sala ”Maură” a Palatului Administrativ al Județului Gorj, unde reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, vor prezenta oportunitățile de finanțare active, dedicate mediului de afaceri.

BIROUL DE PRESĂ