Sari la conținut

COMUNICAT DE PRESĂ

          Sănătatea gorjenilor este importantă pentru echipa Consiliului Județean Gorj, prin urmare instituția își continuă demersurile pentru a asigura condiții cât mai bune, la standarde europene, pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

          După dotarea cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație, reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18, devine, la rândul său, realitate.

          Astăzi, 02.02.2023, a fost semnat contractul având ca obiect: Servicii de proiectare, de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”.

          Județul Gorj are în derulare proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, nr. C5-B2.1. a-533, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice.

          Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării și Județul Gorj – beneficiar.

          Prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18” vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice.

          Procedura de atribuire a contractului având ca obiect: Servicii de proiectare, de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, a fost finalizată la data de 27.01.2023.

          În acest sens, în data de 02.02.2023, ofertantul declarat câștigător, respectiv Asocierea S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L. (lider de asociere) și S.C IMPROVE ARHITECTURE SRL, a fost invitat la semnarea contractului, acesta efectuând și o vizită în teren, la amplasamentul obiectivului de investiție.

          Având în vedere semnarea contractului ce are ca obiect: Servicii de proiectare, de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții, vă comunică principalele categorii de lucrări ce se vor executa în cadrul acestui contract pentru corpul de clădire a spitalului – C2 (S+P+5E+E6 retras), respectiv:

 • Izolarea termică a planșeului peste subsol;
 • Izolarea termică a pereților subsolului;
 • Înlocuirea tâmplăriei PVC conform cerințelor din Auditul energetic;
 • Montarea de glafuri interioare și exterioare la ferestre;
 • Vopsire grilaje ferestre;
 • Hidroizolație pereți spre exterior;
 • Montare elemente de tâmplărie cu vitraj;
 • Montare sistem de umbrire pentru sezonul cald;
 • Refacerea trotuarelor exterioare;
 • Închiderea balcoanelor;
 • Refacerea finisajelor în zonele de intervenție;
 • Înlocuire șarpantă și învelitoare;
 • Înlocuirea integrală a sistemului de colectare și transport a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane etc.);
 • Înlocuirea integrală a parazăpezilor;
 • Izolarea termică a fațadei cu vată minerală;
 • Izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
 • Montare uși acces secții antifoc cu mânere antipanică;
 • Reabilitare grupuri sanitare subsol, parter și etaj 5;
 • Reabilitare instalații electrice și termice subsol, parter, etaj 1, etaj 5 și etaj 6;
 • Înlocuire cazane preparare agent termic – 2 buc x 1741 kW;
 • Reabilitarea canalului termic;
 • Montare chiler – 80 Kw;
 • Montare panouri fotovoltaice – 240 buc;
 • Montare panouri solare – 60 buc;
 • Montare instalație electrică de alimentare autovehicule electrice.
 • Acoperișul va fi tip șarpantă din lemn de rășinoase, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Închideri și compartimentări

          Închiderile exterioare sunt realizate din cărămidă plină 30 cm + tencuieli și va fi aplicat un termosistem din vată minerală bazaltică 15 cm. Tâmplăria exterioare se va realiza din PVC tripan (conform audit energetic).

Finisaje interioare

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

Finisajul interior al pereților grupurilor sanitare, la care se intervine, va fi cu faianță, glet și vopsea lavabilă.

Pardoseala interioară propusă este gresie antiderapantă în grupurile sanitare care se modernizează.

Finisaje exterioare

Se va utiliza un sistem continuu de finisaj al clădirii constând în aplicarea de tencuială decorativă și pardoseli gresie antiderapantă.

Acoperișul și învelitoarea

Acoperișul va fi de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

Instalații sanitare interioare

Clădirea este formată din subsol, parter, 5 etaje și etajul 6 retras.

          În cadrul proiectului se vor realiza următoarele lucrări:

 • Se vor reabilita integral grupurile sanitare de la subsol, parter și etaj 5 inclusiv obiectele sanitare;
 • Se vor înlocui integral conductele colectoare de canalizare de la subsol;
 • Se vor înlocui integral conductele de apă rece și apă caldă de la subsol;
 • Se vor înlocui integral conductele de apă rece și apă caldă de la centrala termică până la clădirea C2;
 • Se vor monta panouri solare pe șarpanta clădirii pentru surplus la producerea apei calde menajere;
 • Se vor înlocui conductele de canalizare începând de la subsol și până la căminul de canalizare.

          Rețele de distribuție apă caldă/apă rece vor fi echipate corespunzător, astfel încât în caz de avarii, să existe posibilitatea întreruperii individul pe fiecare coloană în parte.

Alimentarea cu apă caldă

          Alimentarea cu apă caldă menajeră a obiectivului se va realiza din camera centralei termice existente, amplasată în altă clădire din incinta obiectivului, prin intermediul unei conducte din Oțel de 2’’ preizolate.

          Apa caldă menajeră se va prepara prin intermediul unui boiler bivalent cu o capacitate de 5000 litri montat în Centrala termică. Agentul termic pentru serpentina inferioară este asigurat printr-un circuit (tur/retur) de la instalația de încălzire. Agentul termic pentru serpentina superioară este asigurat de un sistem de 60 panouri solare cu 15 tuburi vidate montate pe acoperiș. Pentru protecția instalației de încălzire se va folosi o stație de dedurizare.

Instalația interioară de evacuare a apelor uzate menajere

          Instalațiile interioare de evacuare ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și de la dușuri aferente obiectivului se vor monta în principal îngropate în pardoseala, în pereții sub tencuială, la nivelul plafonului de la parter sau aparent pe structură cu mascare corespunzătoare.

Instalația de încălzire – Corpurile de încălzire

Înlocuirea conductelor de încălzire și preparare apă caldă în subsolul clădirii C2;

Înlocuirea echipamentelor existente necesare pentru prepararea agentului termic precum și pentru prepararea apei calde din clădirea Centrala termică;

Înlocuirea corpurilor de încălzire la subsol, parter, etaj 1, etaj 5 și etaj 6 parțial;

          De asemenea, se impune înlocuirea integrală a conductelor de încălzire de la centrala termică până la corpul C2. Aceste conducte vor fi izolate cu izolație din vată minerală cașerată pentru minimizarea pierderilor de căldură.

Centrala termică:

          Agentul termic pentru încălzire va fi furnizat de la o centrală termică proprie, complet automatizată, amplasată în afara incintei clădirii C2, în spațiul tehnic numit Centrală termică, în conformitate cu prevederile Normativelor P118/2-2013, I13-2015.

          Camera centralei termice va avea două cazane de minim 1741kW cu funcționare pe combustibil gazos (la temperatura agentului termic de 80°C/60°C).

  Instalația de climatizare cu ventiloconvectoare

          Încălzirea respectiv răcirea clădirii se va realiza utilizând ca agent termic apa calda 90/700C și apa rece 7/120C, produsă de către centrala termică proprie și distribuită către ventiloconvectoare printr-o rețea de distribuție tubulară. Răcirea clădirii se va realiza utilizând drept agent termic apa rece produsă cu ajutorul chilerelor.

Descrierea soluției de ventilare

          Pentru spațiile destinate preparării hranei calde – bucătării și spațiile destinate curățirii lenjeriei – spălătorii, aerul viciat se va extrage cu ajutorul unei instalații de ventilare climatizare zonală, dublu-flux, pentru evacuarea aerului viciat și introducere de aer proaspăt.

          Instalația va avea în dotare o unitate de ventilare/climatizare cu recuperator de căldură, de capacitate mică (maxim 250 mc/h), tubulatură pentru ventilație flexibilă și prize de aer de exterior.

          Unitatea de ventilare – climatizare se va fixa de plafon, prin chingi de fixare.

Centrala de răcire – sursa de apa răcită pentru instalațiile de climatizare

          Pentru realizarea apei răcite (7/12°C) se va utiliza un echipament tip chiler cu puterea frigorifică de 80kW.

          Centrala de frig va furniza agentul termic apa rece, necesar alimentarii circuitului de răcire ventiloconvectoare.

Instalații electrice

În cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalații electrice:

–      instalații de alimentare cu energie electrică;

–      instalații pentru iluminat normal și prize;

–      instalații pentru iluminat de siguranță;

–      instalații de forță;

–      instalație de forță pentru echipamente medicale;

–      instalații pentru protecție contra electrocutărilor;

–      instalația de distribuție a energiei electrice;

–      alimentare de rezervă prin grup electrogen;

–      instalație de alimentare autovehicule electrice.

Lucrările de intervenții propuse cuprind:

– înlocuirea corpurilor de iluminat, a conductoarelor, a tablourilor electrice și completarea instalațiilor electrice aferente sistemelor de ventilare-climatizare de la nivelul Subsol;

– înlocuirea corpurilor de iluminat, a conductoarelor, a tablourilor electrice și completarea instalațiilor electrice aferente sistemelor de ventilare-climatizare de la nivelul Parter;

– înlocuirea corpurilor de iluminat, a conductoarelor, a tablourilor electrice și completarea instalațiilor electrice aferente sistemelor de ventilare-climatizare de la nivelul Etaj 1;

– înlocuirea corpurilor de iluminat, a conductoarelor, a tablourilor electrice și completarea instalațiilor electrice aferente sistemelor de ventilare-climatizare de la nivelul Etaj 5;

– înlocuirea corpurilor de iluminat, a conductoarelor, a tabloului electric și completarea instalațiilor electrice aferente sistemelor de ventilare-climatizare de la nivelul Etaj 6;

– înlocuirea coloanelor tablourilor electrice ale ascensoarelor.

Se va realiza un sistem fotovoltaic on-grid având o putere instalată totală de 132 kWp.

Sistemul fotovoltaic ce se va amplasa pe învelitoare clădirii va fi compus din:

– 240 de panouri fotovoltaice monocristaline de 550W;

– 4 invertoare AC/DC 40 kW trifazat și cutii de conexiuni;

– tablou electric de distribuție echipat cu siguranțe automate, descărcător atmosferic și contor pentru măsurare de energie electrică produsă;

– sistem de montaj panouri și cabluri solare;

Panourile solare se vor amplasa pe învelitoare.

Instalații electrice de iluminat şi prize

Instalațiile electrice de iluminat interior vor fi executate cu cabluri electrice fără halogen tip N2XH. Pentru realizarea instalației electrice de iluminat s-au utilizat aparate (corpuri) de iluminat echipate cu lămpi LED.

Instalații electrice de iluminat exterior

Pentru realizarea instalației electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de iluminat echipate cu lămpi LED.

Instalații electrice de prize monofazate

Pentru racordarea diverselor receptoare monofazate se prevăd prize normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 230 V ca montate îngropat/aparent, sau prize cu capac de protecție.

Iluminatul interior de siguranță

Instalațiile electrice de iluminat interior de securitate se vor executa cu cabluri electrice de cupru fără degajare de gaze toxice sau corozive și fără propagarea flăcărilor de tip N2XH montate pe jgheaburi de cabluri perforate, cât și îngropat în tencuială în tub de protecție.

Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată;

Instalații electrice de alimentare receptori de putere:

–      alimentarea instalațiilor de ventilare-climatizare;

–      alimentarea sistemului de distribuție a energiei termice;

–      alimentarea echipamentelor instalațiilor sanitare;

–      alimentare stație de încărcare electrică;

Instalație electrică de alimentare autovehicule electrice

În cadrul proiectului se prevede dotarea obiectivului cu o stație electrică cu încărcare rapidă pentru autovehiculele electrice, având o putere de încărcare pe curent continuu de minim 60kWh și 22 kWh pe curent alternativ.

Instalații de protecție împotriva șocului electric

Se impune ca toate masele instalației electrice să fie legate, prin conductoare de protecție (PE) la neutrul alimentării. Ca urmare, neutrul alimentării este accesibil la receptoarele consumatorului prin conductoarele de protecție PE distribuite în rețea pană la carcasa (masa) fiecărui receptor.

Instalații electrice de legare la priza de pământ

Priza de pământ existentă se va măsura și se va completa cu electrozi verticali și orizontali, dacă este cazul, pană la atingerea valorii de dispersie de sub 1 Ohm.

Instalații de protecție împotriva supratensiunilor de trăsnet induse și de comutație

Măsurile de protecție împotriva supratensiunilor includ:

–      Legarea la pământ și echipotențializarea – Sistemul de legare la pământ conduce și dispersează curentul electric de trăsnet în pământ. Legătura de echipotențializare minimizează diferențele de potențial și reduce câmpul magnetic;

–      Protecția cu dispozitiv de protecție la supratensiune (SPD) coordonate limitează efectele supratensiunilor/ supracurenților electrici. Trebuie ca legarea la pământ și echipotențializarea să fie întotdeauna asigurată.

Protecția la suprasolicitări ale curenților de scurtcircircuit

Conductoarele active ale circuitelor electrice vor fi protejate împotriva supracurenților datorate suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.

Perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18” nr. C5-B2.1. a-533, este de la data de 23.06.2022, până la data de 23.02.2025.

 

Echipa Consiliului Județean Gorj

Sari la conținut