Sari la conținut

Anunțuri de concurs

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 673/01.08.2017, s-a întrunit în data de 16.08.2017şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice.

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 672/01.08.2017, s-a întrunit în data de 11.08.2017 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală.

ANUNŢ – privind rezultatul final al probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA

Rezultatul final al probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 31.07.2017

ANUNŢ – privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 31.07.2017

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

ANUNŢ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 494/06.07.2017, în urma selectării dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, comunică următoarele rezultate.

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut