Anunț – privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ COMISIA DE CONCURS Nr.  9936/30.07.2020   ANUNŢ privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa […]

✎... 30 iulie 2020

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj Comisia de CONCURS Nr. 9895/29.07.2020   ANUNŢ privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat […]

✎... 29 iulie 2020

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj Comisia de concurs Nr. 9864/29.07.2020 ANUNŢ privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior […]

✎... 29 iulie 2020

Anunț – privind rezultatul final al concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ COMISIA DE CONCURS  Nr. 9831 / 28.07.2020   ANUNŢ privind rezultatul final al concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, […]

✎... 28 iulie 2020

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj Comisia de CONCURS Nr. 9728/27.07.2020   ANUNŢ privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior […]

✎... 27 iulie 2020

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj Comisia de concurs Nr. 9700 / 27.07.2020   ANUNŢ privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul […]

✎... 27 iulie 2020

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţiei publice de execuţie de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ COMISIA DE CONCURS Nr. 9655/27.07.2020   ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţiei publice de execuţie […]

✎... 27 iulie 2020

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţiei publice de execuţie de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ COMISIA DE CONCURS Nr. 9331/17.07.2020   ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţiei publice de execuţie […]

✎... 17 iulie 2020

Anunț – Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

✎... 29 iunie 2020

Anunț – Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

✎... 26 iunie 2020