Sari la conținut

Achiziții publice

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul,,Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul,,Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Servicii de proiectare – faza D.A.L.I. – pentru realizarea obiectivului de investiţie „Conservare, restaurare şi valorificare turistica Casa memorială Iosif Keber” cod CPV: 71250000-5 „Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare”

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare – faza D.A.L.I. – pentru realizarea obiectivului de investiţie „Conservare, restaurare şi valorificare turistica Casa memorială Iosif Keber” cod CPV: 71250000-5 „Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare”.

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Lucrări de reparaţii curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj”. cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Lucrări de reparaţii curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj”. cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Reabilitare şarpantă şi învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Reabilitare şarpantă şi învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Palatului Administrativ – corp nou”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Palatului Administrativ – corp nou”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică-faza DALI pentru obiectivul de investiții „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” cod CPV- 71300000-1 „Servicii de inginerie”;

  Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică-faza DALI pentru obiectivul de investiții „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” cod CPV- 71300000-1 „Servicii de inginerie”;

Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică – faza DALI pentru obiectivul de investiții „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, cod CPV- 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică – faza DALI pentru obiectivul de investiții „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, cod CPV- 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.

Servicii de proiectare pentru realizarea  obiectivului de investiţie „Extindere şi modernizare Secţie Ortopedie-Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operaţii chirurgie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.32”,  cod CPV – 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare pentru realizarea  obiectivului de investiţie „Extindere şi modernizare Secţie Ortopedie-Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operaţii chirurgie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.32”,  cod CPV – 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”;

Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum judeţean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna Stăneşti, judeţul Gorj

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum judeţean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna Stăneşti, judeţul Gorj”, – cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev.2);

Sari la conținut