Răspuns solicitări clarificări – procedura de achiziție directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu”

Răspuns solicitări clarificări – procedura de achiziție directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu”

✎... 27 iunie 2019

Răspuns solicitări clarificări – procedura de achiziție directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu”

Răspuns solicitări clarificări – procedura de achiziție directă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu”

✎... 31 mai 2019

INFORMARE DE PRESĂ

Consiliul Județean Gorj, întrunit ieri, 12.03.2019, în ședință extraordinară, a aprobat cu unanimitate de voturi, două proiecte de hotărâre inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu

✎... 13 martie 2019

Comunicat de presă – „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber”

La data de 27.02.2019 se va semna contractul de servicii de proiectare faza PT, DDE, DTAC, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor în cadrul proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, cod SMIS 116188 având o valoare totală de 1.467.959,80 lei fără TVA.

✎... 26 februarie 2019